IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene",
Chișinău, Moldova, 16 octombrie 2018
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Galben A., Bostan A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 213
ISBN: 978-9975-3471-1-2
CZU: 34:378(082)=135.1=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2018  22CZU
  2017  18
  2017  30
  2015  23
  2014  32
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (116)Studiul artelor, culturologie (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Ştiinţe politice (13)Filologie (1)Biologie (3)Istorie (8)Economie (6)Pedagogie (5)Sociologie (6)Administrare publică (11)Ştiinţe fizico-matematice (1)Medicină (3)