IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Zoologie al AŞM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice25
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice17/34944/158
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 871
247 publicatii cu CZU (28.4%)
176 publicatii cu DOI (20.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 84 ORCID (43.5%),
35 Google Scholar ID (18.1%),
57 Scopus Author ID (29.5%)
Brevete Tabel(45)
H-index autori
Proiecte Tabel(20)
Monografii Tabel(2)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 873. Descărcări - 18366. Vizualizări - 1656125.
Articole în reviste din RM - 275. Publicaţii la conferinţe din RM - 422. Publicaţii peste hotare - 174.
Publicații în H-index RM, Scopus - (2).
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 130
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 46
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 85
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 18
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 32
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 106
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 392
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 21
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 35

2018 - 16

Devieri anomalice în procesul de ecloziune a larvelor lafitonematode
Melnic Maria , Toderaş Ion , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Rusu Vadim , Chihai Nina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător Ion Buzu 70 de ani de la naştere şi 48 ani de activitate profesională).   
Radionov Vladimir , Erhan Dumitru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fitonematode asociate cu solul vivariului, amplasat în Grădina Botanică a MNEIN
Melnic Maria , Pană Sergiu , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza ihtiofaunei şi istoricul pescuitului din regiunea Ponto-Caspică
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Ungureanu Laurenţia , Şaptefraţi Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-term residue of DDT compounds in surface sediments from the dniester River
Ivanova Anastasia
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign”. 154-159.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Guettard’s reindeer remains from Etampes (France)
Croitor Roman
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 41-42.
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the presence of Late Pleistocene wapiti, Cervus canadensis Erxleben, 1777 (Cervidae, Mammalia) in the Palaeolithic site Climăuţi II (Moldova)
Croitor Roman , Obada Theodor F.
Contributions to Zoology
Nr. 1(87) / 2018 / ISSN 1383-4517
Disponibil online 11 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parasite fauna of Myodes glareolus from the Natural Reserve ”Plaiul Fagului” of the Republic of Moldova
Chihai Oleg , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Tălămbuţă Nina , Melnic Galina , Zamornea Maria , Anghel Tudor
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(34) / 2018 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de reproducere a şoarecelui de mişună (Mus spicilegus petenyi, rodentia, muridae) în ecosistemele agrare a Moldovei
Larion Alina , Nistreanu Victoria , Savin Anatolie , Sîtnic Veaceslav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plio-pleistocene deer of western paleartic: Taxonomy, Systematics, Phylogeny
Croitor Roman
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-66-609-1
Disponibil online 3 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric
Bulat Dumitru , Toderaş Ion , Fulga Nina , Bulat Denis , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Dadu Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităţilor de mamifere mici (rodentia, soricomorpha) în agrocenozele zonei de nord a Republicii Moldova
Burlacu Victoria , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caterinciuc Natalia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea susceptibilităţii unor soiuri de cartofi către speciile de nematode Ditylenchus destructor și D. dipsaci
Melnic Maria , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale adaptărilor microtinelor în ecosistemele din Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untangling Lepidocyrtus (Collembola, Entomobryidae): New molecular data shed light on the relationships of the European groups
Mateos Eduardo , Escuer Paula , Buşmachiu Galina , Riutort Marta , Alvarez-Presas Marta
Invertebrate Systematics
Nr. 3(32) / 2018 / ISSN 1445-5226
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые итоги исследования «жилых структур» на верхнепалеолитической стоянке Климэуць II в Среднем Поднестровье
Коваленко Сергей , Obadă Teodor , Демэй Летисия
Revista Arheologică
Nr. 1(14) / 2018 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 122

A droplet-merging platform for comparative functional analysis of m1 and m2 macrophages in response to e. coli-induced stimuli
Hndroulis Evangelia , Movilă Alexandru , Sabhachandani Pooja , Sarkar Saheli , Cohen Noa , Kawai Toshihisa , Konry Tania
Biotechnology and Bioengineering
Vol. 114, / 2017 / ISSN 0006-3592
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A sustainable management of corky root and root-knot nematodes by the biocontrol agent aphanocladium album isolate MX-95
Sasanelli Nicola , Toderash Ion , Ciccarese Franco , Iurcu-Străistaru Elena , Rusu Ştefan , Toderaş Lidia , Renco Marek , Massimo Franchi , Gallo Marilita , Bivol Alexei , Gologan Ion
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 55-62.
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A woolly mammoth (Mammuthus primigenius) carcass from Maly Lyakhovsky Island (New Siberian Islands, Russian Federation)
Grigoriev Semen , Obada Theodor F.
Quaternary International
Nr. 445 / 2017 / ISSN 1040-6182 / ISSNe 1873-4553
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări biogeocenotice pentru promovarea protecției biologice a plantelor in cercetările lui Mircea Ciuhrii
Voloşciuc Leonid , Zavtoni Pantelimon , Stîngaci Aurelia , Magher Maria , Buşmachiu Galina , Nistreanu Victoria , Pascari Alexandr , Caldari Vladislav , Voloșciuc Eugen
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 63-73.
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 873