IBN
Close

126Publicaţii

954Descărcări

55494Vizualizări

Zavtoni Pantelimon16Stîngaci Aurelia15Şcerbacova Tatiana10Pânzaru Boris9Nicolaev Arcadi8Nicolaeva Svetlana8Josu Veronica8Şubina Victoria7Duca Gheorghe6Bulimaga Constantin6Avornic Gheorghe6Lemanova Natalia6Voineac Vasile5Crivoi Aurelia5Magher Maria5Lungu Andrei5Voloșciuc Eugen5Găină Boris4Sofroni Valentin4Burţeva Svetlana4Bradovscaia Natalia4Brînză Lilia4Gavriliţă Lidia3Batco Mihail3Bulhac Ion3Botnari Vasile3Gladcaia Alla3Bradovschi Victor3Abaşchin Alexandru3Culiuc Leonid3Coreţchi Liuba3Ştefîrţa Anastasia3Ursachi Veaceslav2Aşevschi Valentin2Ungureanu Laurenţia2Lupaşcu Galina2Roşca Gheorghe2Samoilova Anna2Patraşcu Teodor2Maticiuc Vasile2Boubătrîn Ivan2Furnic Aurelia2Nicolaescu Olga2Terteac Dumitru2Pascaru Alexandru2Pînzaru Boris2Crucean Stefan2Dodon Adelina1Evtodiev Igor1Bahnarel Ion1Coropceanu Eduard1Cuharschi Mihail1Erhan Dumitru1Budac Alexandru1Buşmachiu Galina1Cojocari Lidia1Cotenco Eugenia1Lozan Oleg1Nistreanu Victoria1Todiraş Vladimir1Magher Mihail1Ciubotaru Alexandru1Ştefîrţă Anastasia1Cocu Maria1Ivanov Victoria1Zubareva Vera1Aluchi Nicolae1Bondarenco Ecaterina1Malîi Aliona1Buceaceaia Svetlana1Cebanu Vitalie1Degteari Vladimir1Nastas Tudor1Răileanu Natalia1Pogorleţchi Ala1Moraru Gheorghe1Pavlenco Vasile1Jovmir Vasile1Rotari Alexandru1Gebre Michael Gebre Mariam1Cojocaru Eugenia1Toncea Ion1Puţuntică Anatolie1Ciuhrii Mircea1Şerbacova Tatiana1Batco Anastasia1Ursu Radu1Furdui Teodor1Pascari Alexandr1Zubcov Elena1Mîdari Adrian1Armaşu Svetlana1Moraru Liviu1Caldari Vladislav1Bîrsa Maxim1Chiaburu Elena1Bruma Nicolai1Nicolaev Svetlana1Babidorici M.1Vătăman Ion1Curiev Loredana1Goncharuk Violetta1
Protecţia plantelor - realizări şi perspective16Biotehnologii avansate – realizări şi perspective13Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor6Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor5Microbial Biotechnology4Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică3International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova3Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor3Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community3Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor2Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2Genetica și fiziologia rezistenței plantelor2Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” 2Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane2Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects1Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change1Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective1Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 1Functional Ecology of Animals1Conservation of plant diversity1Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice1Ecological Chemistry1Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale1Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă1
Voloşciuc Leonid
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 76. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 20
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 15
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 10
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 66
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 6

Actinobacteria as biocontrol agents for combating pest insects
Voloschyuk Leonid , Lungu Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biopesticides - an alternative and eco-friendly source for the control of pests
Stîngaci Aurelia , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plant protection biotechnologies contributing to increasing the ecological production
Zavtony Pantelimon , Voloschyuk Leonid , Stîngaci Aurelia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de reglare exogenă a performanțelor biologice a plantelor în condiții de secetă moderată
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Voloşciuc Leonid2 , Brînză Lilia1 , Cocu Maria1 , Zubareva Vera1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safety assessment of selected enthomopatogenic biopestecide source for the control of pests
Stîngaci Aurelia1 , Voloschyuk Leonid1 , Şerbacova Tatiana1 , Samoilova Anna1 , Zavtony Pantelimon1 , Lungu Andrei1 , Curiev Loredana1 , Goncharuk Violetta2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Bioorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biotechnology in solving ecological problems
Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Approval of biological preparations - result of biotechnological research in plant protection
Voloschyuk Leonid , Pînzaru Boris , Şcerbacova Tatiana , Stîngaci Aurelia , Zavtony Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baculoviruses as a method for pest control
Zavtony Pantelimon , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica unor soiuri de soia după caracterul „cros-toleranță”.
Ştefîrţa Anastasia , Voloschyuk Leonid , Brînză Lilia , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuși de tip citokininic asupra capacității de autoreglare a statusului apei plantelor în condiții de variație nefavorabilă a umiditățiiși stres hidric repetat.
Ştefîrţa Anastasia12 , Bulhak Ion2 , Voloschyuk Leonid3 , Brînză Lilia2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institute of Chemistry,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Cytokinin-Type Compounds onThe Self-Regulation of PlantWater Status Under Conditions of Adverse Humidity Variation and Repeated Water Stress
Ştefîrţa Anastasia1 , Bulhak Ion2 , Coropceanu Eduard3 , Voloschyuk Leonid1 , Brînză Lilia2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Chemistry,
3 Tiraspol State University (TSU)
International Journal of Agriculture and Environmental Science
Nr. 3(8) / 2021 / ISSN 2394-2568
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea preparatului baculoviral Virin-Hs-P pentru combaterea Helicoverpa armigera la tomate
Zavtoni Pantelimon , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea gamei de preparate biologice de protecție a plantelor pentru agricultura convențională și ecologică
Voloşciuc Leonid , Pînzaru Boris , Şcerbacova Tatiana , Stîngaci Aurelia , Zavtoni Pantelimon , Lungu Andrei , Crucean Stefan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isolate locale ale baculovirului entomopatogenic ca o tehnologie de formulare inovatoare, care protejează biopesticidul din degradare a radiației ultraviolete
Stîngaci Aurelia , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local isolates of Entomopathogenic baculovirus as a specific, safe, and effective tool for hyphantria cunea drury
Stîngaci Aurelia , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Prefaţă
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate de obținere a preparatului biologic în scopul combaterii dăunătorilor
Stîngaci Aurelia , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea etică a combaterii organismelor dăunătoare
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omenirea îngrijorată de starea sănătății plantelor
Voloşciuc Leonid1 , Josu Veronica2 , Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 127