IBN
Close

117Publicaţii

372Descărcări

32154Vizualizări

Erhan Dumitru82Chihai Oleg40Zamornea Maria39Melnic Maria28Iurcu-Străistaru Elena26Bivol Alexei24Toderaş Ion22Tălămbuţă Nina20Melnic Galina19Gherasim Elena18Anghel Tudor16Sasanelli Nicola14Rusu Vadim13Gologan Ion13Onofraş Leonid11Larion Alina11Nistreanu Victoria11Chihai Nina10Savin Anatolie9Todiraş Vasile8Gliga Olesea7Buza Vasile7Bondari Lidia7Botnaru Nicolai6Naforniţa Nicolae6Dumbrăveanu Dorin5Lungu Angela5Pruteanu Mihail5Andoni Cristina5Poiras Larisa4Bădărău Sergiu4Cilipic Grigore4Prisacari Svetlana4Coadă Viorica4Cîrlig Natalia4Cozari Tudor3Pană Sergiu3Todiraş Vladimir3Pavaliuc Petru3Lungu Argentin3Munjiu Oxana3Vatavu Dmitri3Cebotari Andrei3Ştirschii Cristina3Toderaş Lidia2Burţeva Svetlana2Lebedenco Liubovi2Silitrari Andrei2Slănină Valerina2Batîr Ludmila2Ivanova Anastasia2Tomşa Mihail2Bîrsa Maxim2Ţîganaș Ana2Lungu Angela2Romashova Natalia2Romaşov Boris2Ciccarese Franco2Porcescu Mihail2Pîntea Maria1Silitrari Elena1Ungureanu Laurenţia1Savin Gheorghe1Florea Vasile1Foca Ecaterina1Hotineanu Adrian1Melnic Eugen1Vataman Vladimir1Maşcenco Natalia1Sîtnic Veaceslav1Molotievskiy Munteanu Natalia1Mohova Tatiana1Tronciu Vasile1Lungu Vera1Stratan Nicolae1Caisîn Valeriu1Cojuhari Tamara1Grati N1Rusu Viorelia1Mereuţă Mihai1Enciu Valeriu1Raica Marius1Moldovan Anna1Arnaut Natalia1Poiras Nadejda1Railean Nadejda1Popovici Adrian1Oloinic Tatiana1Melnic Mihail1Costin Tatiana1Gallo Marilita1Massimo Franchi1Renco Marek1Vovlas Alessio1Umhang Gerald1Bastid Vanessa1Grenouillet Florence Elisabeth1Grenouillet Frederic1Boue Franck1Bivol Elisaveta1Migunova Varvara1Konrat Alena1Chihai Marina1Pasqua Veronico1Melillo Maria Teresa1Caboni Pierluigi1Bîcos R.1
Rusu Ştefan
Cuvinte-cheie (320): nematodes (8), parazitofauna (5), Biological control (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 79. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Level of infestion of parasites in variety deer types of stress reactivity
Rusu Ştefan
Institute of Zoology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on parasitic nematodes and pathogenic virus vectors in intensive apple orchards in different areas of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena, Bivol Alexei, Rusu Ştefan, Andoni Cristina
Institute of Zoology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variațiile cantitative ale aminoacizilor proteinogeni din tuberculii de cartofi de soi irga infestați de Ditylenchus destructor
Melnic Maria, Gliga Olesea, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

Abamectin efficacy on the potato Cyst nematode Globodera pallida
Sasanelli Nicola1, Toderash Ion2, Pasqua Veronico1, Iurcu-Străistaru Elena2, Rusu Ştefan2, Melillo Maria Teresa1, Caboni Pierluigi3
1 Institute for Sustainable Plant Protection,
2 Institute of Zoology,
3 University of Cagliari
Plants
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările impactului parazitar helmintologic și vectorial la cultura de măr provocat de nematofauna invazivă din ordinele Thylenchida și Dorylaimida
Toderaş Ion, Iurcu-Străistaru Elena, Bivol Alexei, Rusu Ştefan, Gliga Olesea, Andoni Cristina
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea helmintofaunei parazitare la cultura grâului de toamnă în diverse zone agroecologice ale Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1, Bivol Alexei1, Rusu Ştefan1, Cîrlig Natalia2, Sasanelli Nicola3, Andoni Cristina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea parazitofaunei la mistreți din rezervația naturală „Plaiul Fagului” din Republica Moldova
Rusu Ştefan
Institutul de Zoologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of parasitic fauna in wild boars from the “Pădurea Domnească” natural forest reserve, Republic of Moldova
Rusu Ştefan
Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiology of Plagiorchis elegans in small rodents from wet and dry biotopes of the Republic of Moldova
Chihai Oleg1, Toderash Ion1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Tălămbuţă Nina2, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Zamornea Maria1, Melnic Galina1, Naforniţa Nicolae3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 State Agrarian University of Moldova
Scientia Parasitologica
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1582-1366
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microorganisme cu însușiri multilaterale
Onofraş Leonid, Melnic Maria, Rusu Ştefan, Todiraş Vasile, Prisacari Svetlana, Lungu Angela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematoda Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) la usturoiul cultivat în condiții de monocultură
Melnic Maria, Gliga Olesea, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan
Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parasitic fauna in wild boars from the reservation “Codrii”, Republic of Moldova.
Rusu Ştefan
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parazitofauna păsărilor domestice întreţinute în sistem de exploatare tradiţional din zona de centru a Republicii Moldova
Rusu Ştefan1, Zamornea Maria1, Erhan Dumitru1, Chihai Oleg1, Gologan Ion1, Botnaru Nicolai2, Andoni Cristina1, Rusu Viorelia1, Chihai Nina3, Porcescu Mihail1
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
3 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.
Chihai Oleg1, Toderaş Ion1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Tălămbuţă Nina2, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Zamornea Maria1, Melnic Galina1, Naforniţa Nicolae3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The diversity of the pheasant parasitofauna from various natural and anthropized biotopes of the Republic of Moldova
Rusu Ştefan
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Клубеньковые бактерии как стимуляторы и средства биологической борьбы для небобовых растений
Тодираш Василе1, Мелник Мария2, Присакарь Светлана1, Онофраш Леонид1, Лунгу Анжела1, Русу Штефан2, Ерхан Думитру2
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Институт Зоологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați cu ectoparaziţi.
Toderaş Ion1, Zamornea Maria1, Rusu Ştefan1, Erhan Dumitru1, Savin Anatolie1, Chihai Oleg1, Gliga Olesea1, Botnaru Nicolai2, Gologan Ion1, Porcescu Mihail1
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helmintological phytosanitary control in tomato culture (Solanum lycopersicum L.) in green houses
Iurcu-Străistaru Elena1, Bivol Alexei1, Rusu Ştefan1, Sasanelli Nicola2, Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute for Sustainable Plant Protection
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of Heterodera cruciferae on growth of cabbage
Vovlas Alessio1, Toderash Ion2, Sasanelli Nicola3, Rusu Ştefan2, Iurcu-Străistaru Elena2, Bivol Alexei2, Gliga Olesea2
1 A.P.S. Polyxena, Conversano (Bari),
2 Institute of Zoology,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări morfologice nespecifice, provocate tuberculilor de cartofi de către paraziții secundari
Melnic Maria, Gliga Olesea, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan
Institutul de Zoologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 117