IBN
Close
Ţurcan Lilia
Cuvinte-cheie (25): competenţă de comunicare (2), students (2), pedagogy of tolerance (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Impactul parteneriatului familie-școală în educația pentru toleranță a elevilor mici
Ţurcan Lilia, Gîncu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Stimularea motivației elevilor pentru practicarea sportului
Ţurcan Lilia1, Nicolaiciuc Natalia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Competențe emoționale necesare pentru eficientizarea activității profesionale a educatorilor
Ţurcan Lilia1, Cimbriciuc Alina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Instituția de Învățământ Preșcolar nr. 25, mun. Chișinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 13 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea culturii toleranței într-o societate multiculturală
Ţurcan Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 13 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Arhitectura socioprofesională a toleranței pedagogice
Ţurcan Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Consideraţii actuale privind integrarea toleranţei comunicativeîn sistemul valorilor fundamentale
Ţurcan Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Consideraţii psihopedagogice privind comunicarea empatică şi tolerantă
Ţurcan Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale comunicării orientate spre dezvoltarea toleranţei
Ţurcan Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8