Perspective ale comunicării orientate spre dezvoltarea toleranţei
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
739 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-02 17:34
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Lilia. Perspective ale comunicării orientate spre dezvoltarea toleranţei. In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 2(21), pp. 132-137. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Perspective ale comunicării orientate spre dezvoltarea toleranţei

Pag. 132-137

Ţurcan Lilia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The study presents a scientific discourse regarding the communication oriented towards the development of the communicative tolerance. Valuable in this respect, are the didactic communication peculiarities and the structural components of the communicative competence which concede the rating of the affective problems within the educational context.

Studiul prezintă un discurs ştiinţific privind comunicarea orientată spre dezvoltarea toleranţei comunicative. Valoroase, în acest sens, devin particularităţile comunicării didactice şi componentele structurale ale competenţei de comunicare, care permit determinarea problemelor afective în context educaţional.

Cuvinte-cheie
comunicare didactică, competenţă de comunicare,

comunicarea tolerantă