IBN
Închide

Solomon Constantin

Publicaţii la conferinţe din RM - 22, Descărcări - 148, Vizualizări - 6542
ORCiD
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2021 - 2

Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
Solomon Constantin
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 122-129.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană – de la parteneriat și cooperare la asociere și preaderare
Solomon Constantin
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Print-Caro. 164-168.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Contribuţia administraţiei publice la consolidarea relaţiilor cu diaspora moldovenească
Solomon Constantin
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 139-141.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile Republica Moldova-Uniunea Europeană post Vilnus 2013
Solomon Constantin
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 139-141.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Contribuţia administraţiei publice la reglementarea proceselor migraţionale din Republica Moldova
Solomon Constantin
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 15-23.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Impactul administrației publice locale asupra proceselor migraționale din Republica Moldova
Solomon Constantin
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 12-17.
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția ONG-urilor la lupta cu corupția în Republica Moldova
Solomon Constantin, Busuioc Constantin
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 184-189.
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul administraţiei publice asupra proceselor migraţionale din Republica Moldova
Solomon Constantin
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 70-70.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie în activitatea preturii sectorului Buiucani al municipiului Chişinău
Solomon Constantin
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 41-44.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile politicului în Republica Moldova în contextul proceselor integraţioniste
Solomon Constantin, Gîrneţ Ilie
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 137-139.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Campania electorală şi alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova
Solomon Constantin, Gîrneţ Ilie
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 162-165.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Separatismul – pericol pentru securitatea naţională a Republicii Moldova
Solomon Constantin, Bencheci Marcel
Integrare prin cercetare şi inovare.
2015. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 231-235.
Disponibil online 19 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea în ziare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2014 în Republica Moldova
Solomon Constantin
Integrare prin cercetare şi inovare.
2015. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 235-237.
Disponibil online 19 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agitaţia electorală în campania pentru alegerile parlamentare din 2014 în Republica Moldova
Solomon Constantin
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. „Garamont” S.R.L.. 125-128.
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul electoral
Solomon Constantin
Republica Moldova pe calea modernizării
2015. Chișinău, Republica Moldova. F.E.-P. “Tipografia Centrală”. 84-101.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refl ectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare (2014) în ziarele „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova”
Solomon Constantin
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia II. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 72-73.
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Partidele politice şi societatea civilă din Republica Moldova în perioada campaniilor electorale
Solomon Constantin
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. . 78-80.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parlamentul Republicii Moldova – organ reprezentativ al suveranităţii naţionale
Solomon Constantin, Gîrneţ Ilie
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. . 158-161.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Marketingul politic în Republica Moldova: aspecte teoretico-practice
Solomon Constantin
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 98-101.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni politico-juridice ale simbolurilor naţional-statale ale Republicii Moldova
Solomon Constantin, Mînăscurtă Cezar
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 125-128.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22