IBN
Închide
Bencheci Marcel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Aspecte de drept internațional în contextul conflictelor înghețate: cazul Transnistriei
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2 , Cujba Vasile3
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională și dreptul persoanei la siguranță: aspecte ale interconectării prin prisma Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională și siguranța cetățenilor – priorități ale sistemului național de securitate în contextul ajustării la politicile de securitate comunitară
Bencheci Marcel1 , Munteanu Andrian2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Oportunitățile de modernizare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului de securitate international
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile aplicării normelor dreptului internațional în contextul conflictului teritorial din Transnistria
Bencheci Marcel1 , Cujba Vasile2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peacekeeping operations as a factor in regulating territorial conflicts in the republic of Moldova and Georgia
Bencheci Marcel1 , Kurtskhalia Alexander2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele consolidării securității naționale și asigurarea dreptului persoanei la siguranță prin prisma implementării Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul serviciilor de informații în prevenirea și combaterea terorismului internațional
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii şi cercetării juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cadrul legislativ al sistemului național de securitate
Bencheci Marcel , Munteanu Andrian
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capabilități instituționale de contracarare a riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile instituționale în prevenirea riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3377-6-2.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of legislative dimension of national security policy
Bencheci Marcel1 , Munteanu Andrian2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte ale combaterii terorismului prin intermediul organizațiilor internaționale de securitate
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2 , Gorincioi Iulia2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolului sistemului de securitate internaţională în contracararea riscurilor și amenințărilor asimetrice
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele actuale ale interoperabilităţii organizaţiilor internaţionale de securitate în prevenirea şi combaterea terorismului
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terorismul contemporan - sursă de pericol asupra sistemului de securitate international
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The customs institutions of the Moldova
Bencheci Marcel1 , Munteanu Adrian2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Republic of Moldova’s national security in the context of the international security system formation.  
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32