IBN
Închide
Solomon Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 15
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22

2022 - 2

Contribuția ONG-urilor din Republica Moldova la protecția mediului înconjurător
Solomon Constantin1 , Busuioc Constantin2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul estic şi perspectiva Europeană a Republicii Moldova
Solomon Constantin
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
Solomon Constantin
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană – de la parteneriat și cooperare la asociere și preaderare
Solomon Constantin
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Relațiile moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene versus eurasiatice”, autor Anatoli TCACI
Solomon Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Anikin - savant și om al faptelor bune
Solomon Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia administraţiei publice la consolidarea relaţiilor cu diaspora moldovenească
Solomon Constantin
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Instituțiile societății civile și dezvoltarea comunităților locale moldovenești”
Roman Alexandru , Solomon Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Relaţiile Republica Moldova-Uniunea Europeană post Vilnus 2013
Solomon Constantin
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia administraţiei publice la reglementarea proceselor migraţionale din Republica Moldova
Solomon Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor migraționale
Solomon Constantin
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Contribuția ONG-urilor la lupta cu corupția în Republica Moldova
Solomon Constantin1 , Busuioc Constantin2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Impactul administraţiei publice asupra proceselor migraţionale din Republica Moldova
Solomon Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-995-7.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul administrației publice locale asupra proceselor migraționale din Republica Moldova
Solomon Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica migrațională a Republicii Moldova în contextul reformei administrației publice
Solomon Constantin1 , Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea parlamentului României în domeniul politicii externe (1990-2008)
Solomon Constantin , Piroşca Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aderarea României la Uniunea Europeană
Solomon Constantin , Cristinel Gheorghe-Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-45. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Alegerile parlamentare din 2014 în Republica Moldova
Solomon Constantin1 , Gîrneţ Ilie2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie în activitatea preturii sectorului Buiucani al municipiului Chişinău
Solomon Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Campania electorală şi alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova
Solomon Constantin12 , Gîrneţ Ilie3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
3 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55