IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 44

2021 - 1

Întreprinderile mici și mijlocii inovaționale: problema dezvoltării și finanțării

Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Business process outsourcing: opportunities and advantages

Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a rezumate. 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 23-26.
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statul și reglementarea relațiilor economice externe

Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 220-224.
Disponibil online 3 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia ecologică: provocări și perspective

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 204-207.
Disponibil online 5 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMG performance. comparative analysis of the debt sustainability of and fiscal framework in Armenia, Moldova and Georgia

,
Academy of Economic Studies of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performanța AMG. Analiza comparativă a sustenabilității datoriei și a cadrului fiscal din Armenia, Moldova și Georgia

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Politica europeană de vecinătate: evoluție și priorități

Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinergia Mării Negre: aspecte ale evoluției

Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 395-398.
Disponibil online 28 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea internaţională în producţie: particularităţi şi forme

Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 373-379.
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU strategies on SME development

Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 138-140.
Disponibil online 12 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspectele sociale şi eficienţa procesului novaţional

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 108-110.
Disponibil online 17 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cripto-economie: o nouă tendinţă în net-economie

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 12-114.
Disponibil online 18 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Evoluţia reglementării netarifare în ţările ECE şi Republica Moldova

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 169-176.
Disponibil online 18 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradisuri fiscale și combaterea concurenței neloiale în UE

Academia de Studii Economice din Moldova
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. Tipografia Artpoligraf. 15-30.
Disponibil online 11 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţi de export ale produselor vinicole din Republica Moldova pe piaţa asiatică

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 156-163.
Disponibil online 18 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimburile comerciale dintre UE şi SUA în contextul negocierilor privind parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii

Academia de Studii Economice din Moldova
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone. 50-56.
Disponibil online 19 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Reglementarea de stat - factor al funcţionării sistemelor economice naţionale
Academia de Studii Economice din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea comerţului liber în contextul globalizării

Academia de Studii Economice din Moldova
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova. 101-109.
Disponibil online 3 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea europeană – deziderat şi traseu major pentru Republica Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 51-55.
Disponibil online 27 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile cantitative și calitative ale pieței serviciilor de business-consulting din Republica Moldova
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 44