Performanța AMG. Analiza comparativă a sustenabilității datoriei și a cadrului fiscal din Armenia, Moldova și Georgia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
34 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.2:351.713(479.25)(478)(479.22) (2)
Venituri publice (236)
Activități specifice administrației publice (546)
SM ISO690:2012
OLARI, Marcel; LOBANOV, Natalia. Performanța AMG. Analiza comparativă a sustenabilității datoriei și a cadrului fiscal din Armenia, Moldova și Georgia. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 69-79. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Performanța AMG. Analiza comparativă a sustenabilității datoriei și a cadrului fiscal din Armenia, Moldova și Georgia


CZU: 336.2:351.713(479.25)(478)(479.22)
JEL: H50, H62, H63
Pag. 69-79

Olari Marcel, Lobanov Natalia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

Actualmente, în procesul rapid de dezvoltare economică, unde progresul continuu al inovației și al cunoașterii depășește orice limită stabilită, guvernele sunt implicate într-un război hibrid al cîștigului de avantaje competitive, succese care în ultimă instanță permit îmbunătățirea nivelului minim de viață, crearea a mai multe locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii etc. Prin urmare, secolul XXI se declară secolul războaielor economice, unde spionajul economic și identificarea avantajelor competitive față de alte țări se vor plasa ca principalele priorități în agendele guvernelor. Respectiv, efectuarea unui exercițiu de analiză comparativă a aspectelor sustenabilității datoriei și a cadrului fiscal caracteristice țărilor precum: Armenia, Moldova și Georgia, este imperios necesară în condițiile actuale de politică fiscală. Rezultatele obținute ar putea servi drept bază pentru îmbunătățirea managementului datoriei de stat și politicilor fiscale în acest sens.

Cuvinte-cheie
finanţe publice, sustenabilitatea datoriei de stat, reguli fiscale