Politica europeană de vecinătate: evoluție și priorități
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
19 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[339.922:061.1EU]:338(4-11+478) (1)
Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală (202)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (128)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1324)
SM ISO690:2012
LOBANOV, Natalia. Politica europeană de vecinătate: evoluție și priorități. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 89-102. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Politica europeană de vecinătate: evoluție și priorități

European Neighbourhood Policy: Evolution and Priorities


CZU: [339.922:061.1EU]:338(4-11+478)
JEL: F02, F15.
Pag. 89-102

Lobanov Natalia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

În articol, se analizează evoluția și modificările intervenite în Politica Europeană de Vecinătate (PEV) din momentul lansării sale în 2004. Se evidențiază faptul că schimbarea situației social-economice și un șir de conflicte în regiunea din vecinătatea Uniunii Europene au avut drept urmare elaborarea unor noi priorități și mecanisme de realizare ale acestei politici. De asemenea, se analizează caracteristicile noii PEV, inițiativele cooperării regionale din cadrul PEV, performanțele Republicii Moldova conform Indicelui Parteneriatului Estic. Se menționează că PEV urmează să țină mai bine cont de prioritățile partenerilor, care pot varia semnificativ de la o țară la alta. O astfel de corelație va permite reflectarea, în activitățile PEV nu numai a intereselor statelor membre ale UE, dar și a vecinilor lor, va contribui la implicarea partenerilor în dezvoltarea principalelor direcții ale acestei politici, la alocarea optimă a fondurilor și la responsabilitatea comună pentru rezultatele obținute.

The article analyses the evolution and changes made in the European Neighbourhood Policy (ENP) since its launch in 2004. It shows that the change of the socio-economic situation and a series of conflicts in the neighbourhood of the European Union have resulted in the elaboration of new priorities and mechanisms for achieving this policy. It also analyses the characteristics of the new ENP, the initiatives of regional cooperation in the ENP, the performances of the Republic of Moldova according to the Eastern Partnership Index. It is noted that the ENP will take into account to a greater degree the partners’ priorities, which can vary significantly from one country to another. Such a correlation will allow for the reflection in the ENP activities not only of the interests of the EU Member States but also of their neighbours; it will contribute to involving the partners in the development of the main directions of this policy; and it will also contribute towards the optimal allocation of funds and joint responsibility for the results achieved.

Cuvinte-cheie
integrare regională, parteneriat estic, Uniunea pentru Mediterana, cooperare, extindere,

regional integration, Eastern Partnership, Union for the Mediterranean, Cooperation, expansion