IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 17

2022 - 6

Evaluarea igienică comparativă a nivelului de poluare a apelor râului Nistru și Prut cu pesticide și metale grele

,
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Water quality reflects health

, ,
National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparative study of the drinking water quality assessed from several water sources of the Republic of Moldova

, , , ,
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drinking water quality monitoring in the the Republic of Moldova

,
National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of drinking water quality from different sources on population health

, ,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 1 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparative assessment of the nitrogen salts concentration in drinking water sources from the Prut river

, , ,
National Agency for Public Health
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Evaluarea riscului pentru starea de sănătate a populației în funcție de compoziția apei potabile

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
One Health and Risk Management
Nr. 2(1) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 28 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endocrine disruptors and health

, ,
National Agency for Public Health
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. 78-78.
Disponibil online 6 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Particularitățile morbidității populației ce consumă apa din apeductul alimentat din râul Prut

,
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea igienică a conținutului de fluor în apa potabilă din sursele subterane ale Republicii Moldova

, , , ,
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Particularităţile morbidităţii populaţiei de pe traiectul râului Prut în funcţie de sursa de apă utilizată

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(19) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica igienică a variațiilor sezoniere ale calității apei din râul Prut

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea igienică a variaţiilor sezoniere a calităţii apei din apeductul alimentat din râul Prut în relație cu starea de sănătate a populației din orașul Ungheni

1 Centrul de Sănătate Publică Ungheni,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Estimarea stării de sănătate a populației din or. Cahul in relație cu calitatea apei potabile

, ,
Centrul de Medicină Preventivă, Cahul
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea riscului de imbolnăvire a populației prin maladii netransmisibile, condiționat de factorul hydric

, , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Centrul de Sănătate Publică, Cahul,
4 Centrul Medicilor de Familie Ungheni
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile igienice ale morbidităţii populației din oraşul Cahul în relație cu factorul hidric

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. CEP ”Medicina”. 269-269.
Disponibil online 3 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Particularităţile morbidităţii populaţiei din localităţile adiacente r. Prut
, , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17