IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 27

2022 - 1

Unele reflecții privind asigurarea respectării principiului nondiscriminării copiilor în legislația și practica Republicii Moldova

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 504-514.
Disponibil online 1 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Unele particularități și dificultăți în materia protecției drepturilor copilului aflat în conflict cu legea în Republica Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 116-125.
Disponibil online 24 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații privind practica internațională de creare și dezvoltare a instituției ombudsmanului copilului

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 466-475.
Disponibil online 18 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Unele aspecte de drept internațional privind problema coliziunii cererilor de extrădare: analiză teoretico-normativă

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 471-477.
Disponibil online 23 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția drepturilor reproductive ale femeii: aspecte teoretico-normative

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. 218-226.
Disponibil online 28 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cooperarea internațională a statelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului: realizări, dificultăți, deziderate

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 158-166.
Disponibil online 31 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reforma organizației națiunilor unite – un imperativ al secolului XXI

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 465-473.
Disponibil online 28 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza criminologică a formelor criminalității după făptuitor în Republica Moldova

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 172-183.
Disponibil online 31 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cooperarea în cadrul spațiului shengen: realizări, perspective, implicații pentru Republica Moldova

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. Tipografia "Adrilang". 236-253.
Disponibil online 14 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criminalitatea masculină în Republica Moldova: cauze, tendințe, particularități

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. Tipografia "Adrilang". 87-99.
Disponibil online 14 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conflictul Transnistrean: cauze, esență, particularități

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 150-160.
Disponibil online 25 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele dificultăţi în materia asistenţei juridico-penale internaţionale: abordare teoretico-normativă

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 333-340.
Disponibil online 23 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații cu privire la particularitățile criminalului în Republica Moldova

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia «Cetatea de Sus». 192-196.
Disponibil online 28 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel internațional și național: оntre realizări și deziderate

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. Î.S. „Tipografia Centrală”. 299-311.
Disponibil online 24 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea internațională a unor forme tradiționale și noi de asistență juridică internațională în materie penală

,
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Mandatul european de arestare: transformarea procedurilor de extrădare în cadrul Uniunii Europene

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. Tipografia Foxtrot. 300-305.
Disponibil online 13 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia istorică, esenţa şi importanţa instituției extrădării

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. Tipografia Foxtrot. 294-300.
Disponibil online 13 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Asistenţa juridico-penală internaţională: noţiune, forme, particularităţi

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 244-248.
Disponibil online 12 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Fenomenul traficului ilegal de migranţi şi cooperarea internaţională a statelor în lupta contra criminalităţii organizate
,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 October, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Evoluţia istorică a instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor copilului în contextul dreptului internaţional al drepturilor omului
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27