IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul Patrimoniului Cultural

2020 - 1

Сладкогласные девы-птицы. Античные реминисценции в христианской изобразительной традиции

Beleaeva Svetlana, Reabţeva Svetlana
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. . 204-218.
Disponibil online 2 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Клады Войнешть (Румыния) и Черемно (Польша) и некоторые специфические черты ювелирного убора населения Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы в XIII – начале XIVвв.

Reabţeva Svetlana
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Materiale din mormântul nomad de la Buciumeni (raionul Ungheni, Republica Moldova) în contextul vestigiilor din secolele IX-X din regiunea carpato-nistreană

Reabţeva Svetlana, Vlasenco Ivan
Revista Arheologică
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

О датировке и культурной атрибуции литейной формочки из раскопок в Белгород-Днестровской крепости

Reabţeva Svetlana
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. 39-40.
Disponibil online 2 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4