Сладкогласные девы-птицы. Античные реминисценции в христианской изобразительной традиции
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
65 0
SM ISO690:2012
БЕЛЯЕВА, Светлана; РЯБЦЕВА, Светлана. Сладкогласные девы-птицы. Античные реминисценции в христианской изобразительной традиции. In: Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare. 25 iunie 2020, Iași–Chișinău. Iaşi – Chişinău: 2020, pp. 204-218.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie. 2020
Conferința "Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie"
Iași–Chișinău, Moldova, 25 iunie 2020

Сладкогласные девы-птицы. Античные реминисценции в христианской изобразительной традиции


Pag. 204-218

Беляева Светлана1, Рябцева Светлана2
 
1 Институт Археологии НАН Украины,
2 Институт культурного наследия
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2021


Rezumat

The sweet voices of birds virgins. Antique reminiscences in the Christian art tradition. The article is devoted to the comparative analysis of the images of siren in the Byzantine `and Old Russ traditions. The main attention was given to the study of the interaction between Old Russ and Byzantine Applied Art. The combination of two traditions-Byzantine and Oriental was adopted in the Old Russ art. As opposite to Byzantine, at Rus the image of siren is close to the Armenian Christian art and Muslim art, which understand the image of siren as the bird of paradise, with the nimbus, surrounded there heads. Furthermore, according to the Old Russ semantic, the siren is very close with images of seraphim’s and a cherub’s, connecting an anthropomorphic and bird essence.

Păsările-femei cu vocile fermecătoare. Reminiscențe antice în tradiția artistică creștină. Acest articol este dedicat analizei comparative a imaginilor păsărilor-sirene în Bizanț şi Rusia Veche. O atenție deosebită este acordată interacțiunii artei aplicate bizantine și celei vechi din Rusia. Pentru arta veche rusă este caracteristică o combinație de două tradiții – cea bizantină şi, în sensul mai extins „orientală”. Spre deosebire de Bizanț, în Rusia imaginea sirenei este apropiată de aceeași imagine din arta armeneasca, precum și din arta musulmană, unde sunt reprezentate ca păsări ale paradisului, purtând un nimb. Mai mult decât atât, în interpretarea veche rusească, sirena se apropie ca imagine de chipurile serafimilor și heruvimilor, care fac conexiunea între originea antropomorfă și cea a păsărilor.