IBN
Închide
Reabţeva Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 15
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2020 - 1

Сладкогласные девы-птицы. Античные реминисценции в христианской изобразительной традиции
Беляева Светлана1 , Рябцева Светлана2
1 Институт Археологии НАН Украины,
2 Институт культурного наследия
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Клады Войнешть (Румыния) и Черемно (Польша) и некоторые специфические черты ювелирного убора населения Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы в XIII – начале XIVвв.
Рябцева Светлана
Институт культурного наследия
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cercei din mediul Hoardei de Aur descoperiți in regiunea carpato-nistreană
Reabţeva Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 9 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiale din mormântul nomad de la Buciumeni (raionul Ungheni, Republica Moldova) în contextul vestigiilor din secolele IX-X din regiunea carpato-nistreană
Reabţeva Svetlana1 , Vlasenco Ivan2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Revista Arheologică
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Recenzie. Стела Дончева. Калъпи и матрици от българското средновековие (ІХ–ХІV в.)
Reabţeva Svetlana
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы из кочевнического захоронения второй половины IX - первой половины X вв. из окрестностей с. Бучулень (р-н Унгень, Республика Молдова)
Власенко Иван 1 , Рябцева Светлана2
1 Национальный музей истории Молдовы,
2 Институт культурного наследия АНМ
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27. 2017. Chişinău. .
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сheutori duble pentru hainele de tip caftan din regiunea carpato-nistreană
Reabţeva Svetlana , Dergaciova Lilia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aplice în formă de „floare arabă” în vestimentația de gală din sec. XIV-XVI
Dergaciova Lilia , Reabţeva Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bracelets with hinges. The tradition before and after the invasion
Kalaşnikova Natalia1 , Kornienko A.2 , Reabţeva Svetlana3
1 Muzeul Etnografic al Rusiei,
2 State Hermitage Museum,
3 Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Stratum plus
Nr. 5 / 2016 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О специфике юго-западной группы древнерусских створчатых браслетов
Рябцева Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 6 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Brățări cu capetele decorate cu granule din regiunea carpato-balcanică (secolele XIII-XV)
Reabţeva Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 25. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-87-007-8.
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre unele trăsături specifice ale giuvaergeriei bizantine din secolele VI–VII
Reabţeva Svetlana
Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masa rotundă cu tema Arheologia evului mediu timpuriu în spaţiul Europei de Est
Dergaciova Lilia , Reabţeva Svetlana
Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piese de podoabă şi de vestimentaţie pe teritoriul Moldovei istorice
Reabţeva Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о функциональной принадлежности серии средневековых нашивок и накладок с территории Пруто-Днестровского региона и их возможной связи с одеяниями типа кафтанов
Рябцева Светлана , Дергачева Лилия
Центр Археологии
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Некоторые предметы из цветных металлов и ювелирный инструментарий из раскопок Белгород-Днестровской крепости
Рябцева Светлана1 , Савельев Олег2
1 Институт культурного наследия АНМ,
2 Институт Археологии НАН Украины
Stratum plus
Nr. 5 / 2014 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 22 July, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О датировке и культурной атрибуции литейной формочки из раскопок в Белгород-Днестровской крепости
Рябцева Светлана
Институт культурного наследия
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перстни с полусферическими щитками и специфика престижного ювелирного убора X-XII вв. населения Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы
Рябцева Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 1 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Coroniţele din plăcuţe imprimate din regiunea carpato-dunăreană în contextul antichităţilor din Europa de Est şi Sud-Est (secolele XII -XV)
Reabţeva Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О находках поясных наборов XIII-XVI вв. в Карпато-Балканском регионе
Рябцева Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 17 March, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30