IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2022 - 2

Motivația pentru alegerea domeniului profesional

Ornoveţchii Tatiana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. CEP USM. 195-200.
Disponibil online 15 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul motivelor și al procesului motivațional în alegerea domeniului profesional

Ornoveţchii Tatiana
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 183-188.
Disponibil online 28 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Domeniul educațional: de la motivație spre carieră

Ornoveţchii Tatiana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. Tehnica-UTM. 295-302.
Disponibil online 27 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional

Ornoveţchii Tatiana
Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
2021. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 47-49.
Disponibil online 18 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domeniul educațional prin prisma pluri, inter și transdisciplinarității

Ornoveţchii Tatiana
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. tipografia „Print Caro”. 62-65.
Disponibil online 7 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dinamizarea procesului de predare-învăţare: formarea personalizată

Arşer Ana , Ornoveţchii Tatiana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. Tipografia Print-Caro. 5-8.
Disponibil online 2 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6