IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2021 - 4

Cercetări privind influența preparatului biologic activ din levuri asupra parametrilor productivi și de reproducție la suine

Carapirea Anatoli
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 100-103.
Disponibil online 11 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воспроизводительная функция и продуктивность свиноматок при скармливании им ZooBioR

Carapirea Anatoli
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 328-331.
Disponibil online 15 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of biologically active preparations on the reproductive qualities of sows

Morari-Pirlog Alisa , Carapirea Anatoli , Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Chiseliţă Oleg
Біологія тварин
Nr. 3(23) / 2021 / ISSN 1681-0015 / ISSNe 2313-2191
Disponibil online 15 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of biologically active preparations on the reproductive qualities of sows

Morari-Pirlog Alisa , Carapirea Anatoli , Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Chiseliţă Oleg
Біологія тварин
Nr. 4(23) / 2021 / ISSN 1681-0015 / ISSNe 2313-2191
Disponibil online 15 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Качество свинины в зависимости от живого веса при убое в условиях производства в южной зоне Республики Молдова

Morari-Pirlog Alisa , Pavlicenco Natalia , Carapirea Anatoli
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 390-396.
Disponibil online 24 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5