IBN
Închide

30Publicaţii

99Descărcări

8968Vizualizări

Darie Grigorie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 5

Biotehnologii în reproducția taurinelor
Darie Grigorie, Cibotaru Elena, Iurcu Iulian, Morari-Pirlog Alisa, Rotari Doina
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-56-995-8
Disponibil online 1 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extraction processes and biologically active preparations obtained from brewer’s yeast sediments for use in the animal husbandry
Beshliu Alina1 , Chiselitsa Natalia1 , Chiselita Oleg1 , Efremova Nadejda1 , Tofan Elena1 , Lozan (Sprincean) Ana1 , Danilis Marina1 , Morari-Pirlog Alisa2 , Carapirea Anatoli3 , Darie Grigorie3 , Cibotaru Elena3 , Matvienco Natalia3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Bulletin Științific Supliment Cadet Inova
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2501-3157
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediu de protecție pentru conservarea prin refrigerare a spermei de berbeci
Rotari Doina1 , Darie Grigorie1 , Maşner Oleg1 , Iurcu Iulian1 , Djenjera Irina1 , Beşliu Alina2 , Chiseliţa Natalia2 , Chiseliţă Oleg2 , Efremova Nadejda2 , Tofan Elena2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală
Nr. 5 / 2022 / ISSN 2345-1815
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New processes for obtaining mannoproteins from beer yeast sediments and their biochemical properties
Beshliu Alina1 , Chiselitsa Natalia1 , Chiselita Oleg1 , Efremova Nadejda1 , Tofan Elena1 , Darie Grigorie2 , Lozan (Sprincean) Ana1 , Rotari Doina2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 1(23) / 2022 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de hrănire a scroafelor
Morari-Pirlog Alisa1 , Carapirea Anatoli1 , Darie Grigorie1 , Cibotaru Elena1 , Matvienco Natalia1 , Beşliu Alina2 , Chiseliţa Natalia2 , Chiseliţă Oleg2 , Efremova Nadejda2 , Tofan Elena2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală
Nr. 8 / 2022 / ISSN 2345-1815
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active preparations and reproduction indices in dairy cows
Yulian Yulian1 , Darie Grigorie1 , Morari-Pirlog Alisa1 , Chiselita Oleg2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Crioconservarea spermei de vier
Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Djenjera Irina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența extractului manoproteic din levurile de bere asupra conservării materialului seminal de berbec
Rotari Doina1 , Darie Grigorie1 , Chiseliţă Oleg2 , Djenjera Irina1 , Bradu Nina1 , Chiseliţa Natalia2 , Beşliu Alina2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of utilization of bioactive preparation from yeasts on the reproductive parameters of pigs
Carapirea Anatoli1 , Darie Grigorie1 , Rotari Doina1 , Chiselitsa Natalia2 , Chiselita Oleg2 , Beshliu Alina2 , Efremova Nadejda2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
International Symposium of Animal Biology and Nutrition
Ediția a 16-a. 2021. Balotești, Ilfov, România. .
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biologically active preparations on the reproductive qualities of sows
Morari-Pirlog Alisa , Carapirea Anatoli , Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Chiselita Oleg
State Agrarian University of Moldova
Біологія тварин
Nr. 3(23) / 2021 / ISSN 1681-0015 / ISSNe 2313-2191
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biologically active preparations on the reproductive qualities of sows
Morari-Pirlog Alisa , Carapirea Anatoli , Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Chiselita Oleg
State Agrarian University of Moldova
Біологія тварин
Nr. 4(23) / 2021 / ISSN 1681-0015 / ISSNe 2313-2191
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biologically active preparations on the reproductive qualities of sows
Morari-Pirlog Alisa , Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Chiselita Oleg
State Agrarian University of Moldova
Agrobioperspectives The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum
Ediția 1-a. 2021. Lviv, Ukraine. ISBN ISSN 1681-0015 (print) ISSN 2313-2191 (online).
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Influence of New Biologically Active Additive from Brewer’s Yeast on some Productive Indicators in Cows and Young Cattle of the Holstein Breed
Yulian Yulian1 , Darie Grigorie1 , Osipchuk Galina1 , Autor Nou , Povetkin Sergey2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 North-Caucasus Federal University, Stavropol
REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2237-0722
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spermogram in breeding rams – breed of Tsigaia Wool-meat-milk
Darie Grigorie , Yulian Yulian , Bradu Nina , Rotari Doina
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 24 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Разработка технологии длительного хранения спермы +16–+18°C
Чиботару Елена , Дарий Г.
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Животновъдни науки
Nr. 1 / 2020 / ISSN 0514-7441 / ISSNe 2534-9856
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind conservarea spermei de vier
Cibotaru Elena1 , Darie Grigorie1 , Rudic Valeriu2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Cercetări privind influenţa mediilor de diluţie asupra materialului seminal de vier crioconservat
Darie Grigorie , Cibotaru Elena
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Spermograma la berbeci din rasele autohtone karakul şi ţigaie
Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Bradu Nina , Djenjera Irina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу эффективности новых средств для повышения продуктивности коров
Дарий Г. , Осипчук Г. , Вачевский С.
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind studiul spermogramei la vieri de import crescuţi la ÎS „Moldsuinhibrid”
Darie Grigorie , Cibotaru Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32