IBN
Închide
Pavlicenco Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Analiza calităţii şi inofensivităţii conservelor de peşte în sos de tomate comercializate pe piaţa de consum din Republica Moldova
Pavlicenco Natalia , Macari Vasile , Rotaru Alina , Melin S.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale influenței remediului zoobior asupra sănătății, metabolismului lipidic și unor indici bioproductivi la găini în prima fază de ouat
Macari Vasile1 , Pistol V.1 , Putin Victor1 , Rudic Valeriu2 , Chiriac Tatiana2 , Chiseliţă Oleg2 , Rotaru Alina1 , Djur (Maxacova) Svetlana2 , Rotari Liliana1 , Pavlicenco Natalia1 , Chișlari Ih.1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul tratării găinilor ouătoare în prima fază tehnologică de ouat cu ZooBIOR asupra productivităţii şi calităţii cărnii
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Fanari Victor , Putin Victor , Rotaru Alina , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Rotaru Ana , Putin Victor , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia , Autor Nou
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Rotaru Ana , Putin Victor , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia , Chișlari Iurie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Impactul produsului BioR, utilizat într-un studiu de implementare asupra parametrilor hematologici şi producţiei de ouă la prepeliţele plasate la recondiţionare
Macari Vasile , Rotaru Ana , Pavlicenco Natalia , Putin Victor , Rotari Liliana , Rotari Liliana , Triboi Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Influenţa remediilor BIOR şi BUTOFAN asupra statusului clinico – hematologic şi producţii de ouă la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Rotaru Ana , Alzinati Moad , Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of BioR and butofan remedies on the health and productivity of adult quails under reconditioning
Macari Vasile1 , Rudic Valeriu2 , Pavlicenco Natalia1 , Rotaru Ana1 , Putin Victor1 , Alzinati Moad1 , Enciu Valeriu1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind utilizarea remediilor BIOR şi BUTOFAN la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Putin Victor , Rotaru Ana , Alzinati Moad
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препарата БИОР на динамику глюкозы в сыворотке крови у взрослых перепелов на откорме
Павличенко Наталья
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воздействие экологического препарата Биор из спирулины на трипсин-антитрипсиновую систему у перепелов
Макарь Василе , Путин Виктор , Павличенко Наталья , Ротару Ана
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество свинины в зависимости от живого веса при убое в условиях производства в южной зоне Республики Молдова
Morari-Pirlog Alisa , Павличенко Наталья , Карапиря Анатолий
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Влияние биоприпаратов Биор и Бутофан на ряд показателей белкового обмена в сыворотке крови у перепелов на откорме
Макарь Василе , Павличенко Наталья , Пистол Георге , Ротару Алина , Путин Виктор
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препаратов Биор и Бутофан на показатели белкового обмена в мышечной ткани и продуктивности у перепелов на откорме
Макарь Василе , Павличенко Наталья , Ротару Ана , Путин Виктор , Пистол Георге
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препаратов БиоР и бутофан на функциональное состояние печени и некоторых показателей продуктивности у перепелов на откорме
Макарь Василе1 , Рудик Валерий2 , Gudumac Valentin3 , Павличенко Наталья1 , Ротару Ана1 , Путин Виктор1 , Кожокару Ион1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование препаратов биор и бутофан для нормализации минерального обмена у взрослых перепелов
Макарь Василе1 , Gudumac Valentin2 , Рудик Валерий2 , Павличенко Наталья1 , Ротару Ана1 , Путин Виктор1 , Кожокару Ион1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspects of the functional status of liver in quails treated with BioR in different regimes
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Rotaru Ana , Putin Victor , Efimenco Varvara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes of alkaline phosphatase content and its fractions in blood serum in reconditioned quails under the influence of a local product
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Rotaru Ana , Putin Victor , Cretu Valentina
State Agrarian University of Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the remedy BioR administered in different regimes on protein metabolism and productivity in reconditioned quails
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Rotaru Ana , Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Impactul remediului BioR asupra unor parametri ai sistemului prooxidant (oxidant)-antioxidant la prepeliţele adulte
Macari Ana1 , Gudumac Valentin2 , Macari Vasile1 , Putin Victor1 , Pavlicenco Natalia1 , Manoli Olga1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26