IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Metaphorical collocations in the economic language
Ţopa Natalia
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-1709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Means of translating economic collocations
Ţopa Natalia
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Difficulties of translating English collocations from the economic language into Romanian
Ţopa Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3