IBN
Închide
Codreanu Florina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2021 - 4

Ascultarea activă – competență sine-qua-non în dezvoltarea personală a cadrului didactic
Codreanu Florina12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea competenței de ascultare activă la elevi
Codreanu Florina12 , Marin Mariana3
1 Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău,
2 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ascultării active în prevenirea și depășirea dificultăților de învățare la elevii ciclului primar
Codreanu Florina123
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău,
3 Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of active listening in preventing and overcoming learning difficulties in primary school students
Codreanu Florina
Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Sfârşitul reprezentării şi reprezentarea sfârşitului
Codreanu Florina
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Metaliteratură
Nr. 3-4(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5