IBN
Închide
Ştefaniuc Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID

XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 1

Sustenabilitatea și rolul ei în cadrul sistemului bancar
Bumbac Daniela , Ştefaniuc Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
R. 2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Conformitatea în activitatea instituțiilor financiare: esență și particularități
Ştefaniuc Olga , Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în supravegherea bancară autohtonă
Ştefaniuc Olga1 , Borş Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Banca Naţională a Moldovei
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Rolul managementului financiar public în Republica Moldova
Dragomir Lilia , Ştefaniuc Olga , Darii Ina , Gheorghița Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Принципы корпоративного управления в банковском секторе
Штефанюк Ольга
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5