IBN
Închide
Gheorghița Eugenia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 1

Scutirile acordate persoanelor fizice prin prisma noilor reglementăriScutirile acordate persoanelor fizice prin prisma noilor reglementări
Lachi Cristina , Brumă Inesa , Gheorghița Eugenia , Proțiuc Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
R. 2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Managementul finanțelor publice – abordări conceptuale
Gheorghița Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul managementului financiar public în Republica Moldova
Dragomir Lilia , Ştefaniuc Olga , Darii Ina , Gheorghița Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Bugetul public naţional – evoluţie şi conţinut
Doga-Mîrzac Mariana , Gheorghița Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-63. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea veniturilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale în Republica Moldova
Doga-Mîrzac Mariana , Gheorghița Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5