Принципы корпоративного управления в банковском секторе
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
481 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-08 19:48
SM ISO690:2012
ШТЕФАНЮК, Ольга. Принципы корпоративного управления в банковском секторе. In: Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ. Ediţia a XII-a, 3-4 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, pp. 98-103. ISBN 978-9975-71-942-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a, 2017
Conferința "Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ"
Chișinău, Moldova, 3-4 noiembrie 2017

Принципы корпоративного управления в банковском секторе


Pag. 98-103

Штефанюк Ольга
 
 
Disponibil în IBN: 14 iulie 2018


Rezumat

in article the basic concepts of corporate management, its essence and features are considered, the comparative analysis of various models of corporate management is carried out. Special attention is paid to a corporate management system in commercial banks and its specifics.

Cuvinte-cheie
корпорация, банковский сектор, рекомендации Базельского комитета, кодекс корпоративного управления,

корпоративное управление, модель,

принципы