Влияние переходных процессов на развитие постсоветского композиторского творчества в Республике Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
471 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-14 19:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1(478) (46)
Muzică (939)
SM ISO690:2012
МИРОНЕНКО, Елена. Влияние переходных процессов на развитие постсоветского композиторского творчества в Республике Молдова. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 9-15. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Влияние переходных процессов на развитие постсоветского композиторского творчества в Республике Молдова

CZU: 78.071.1(478)
Pag. 9-15

Мироненко Елена
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

В данной статье анализируются трансформации, происходящие в постсоветском композиторском творчестве Республики Молдова, и их главный катализатор — процесс социокультурной глобализации. Автор статьи рассматривает проблему мультикультурного диалога и три пути её решения: 1. консервация своей этничности, 2. утрата национальной характерности, 3. подлинный диалог музыкальных культур на основе равного партнёрства.

În articolul de faţă sunt analizate transformările ce au loc în arta componistică postsovietică în Republica Moldova şi principalul lor catalizator — procesul de globalizare socioculturală. Autoarea articolului cercetează problema dialogului multicultural şi identifică trei căi de realizare a acestuia: 1. Conservarea propriei etnicităţi, 2. Pierderea caracterului naţional, 3. Adevăratul dialog dintre culturile muzicale în baza unui parteneriat pe picior de egalitate.

In the present article there is an analysis of the transformations that take place in the post-Soviet composition art in the Republic of Moldova and their main catalyser — the process of social-cultural globalization. The author of the article examines the problem of the multicultural dialogue and three ways of its realization: 1. Preservation of one’s own ethnicity; 2. Loss of national specificity; 3. True dialogue among musical cultures on the basis of equal partnership.

Cuvinte-cheie
постсоветское композиторское творчество,

трансформация, глобализация, мультикультурализм, национально-культурная идентичность, межкультурный диалог