Impactul crizei Covid-19 asupra sistemului de învățământ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
188 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-30 12:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37:616.98 (1)
Educație (8993)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (301)
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Svetlana; CEBOTARI, Alina. Impactul crizei Covid-19 asupra sistemului de învățământ. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 27-35. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277325
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Impactul crizei Covid-19 asupra sistemului de învățământ

Impact of the Covid-19 crisis on the education system


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277325
CZU: 37:616.98
Pag. 27-35

Cebotari Svetlana1, Cebotari Alina2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, or. Drochia
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

Actualmente, criza Covid-19 are repercusiuni asupra tuturor domeniilor de activitate, inclusiv asupra sistemului de învățământ nu doar la nivel național, dar și la nivel internațional. Prezentul articol are drept obiectiv reliefarea principalelor efecte ale crizei Covid-19 asupra sistemului de învățâmânt.

The current Covid-19 crisis has repercussions on all areas of activity, including the education system, not only at the national level, but also at the international level. This article aims to highlight the main effects of the Covid-19 crisis on the education system.

Cuvinte-cheie
criză Covid-19, sistem de învățământ, impact,

Covid-19 crisis, education system, impact