IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-14 07:55
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)60
  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9475314394995933
Volume30358482579
Total9775672877574

Vizualizări   841Descărcări   129

Conţinutul numărului de revistă

Многоканальные гончарные горны в трипольской культуре и развитие Гончарного ремесла

9-26

CZU: 902/903.02(477)

Видейко Михаил

Керамические прясла культурного комплекса Триполье-Кукутень

27-43

CZU: 902/903.02(477)

Бурдо Наталия

Despre cronologia absolută a bronzului târziu în estul BazinuluiCcarpatic

45-70

CZU: 902/904(4-11)”637”

Gogâltan Florin

Марьева Гора (Северо-Восточное Приазовье) – уникальный памятник археологии

71-79

CZU: 902/903(470)

Олих Оксана , Данильченко Алексей , Ревина Елена

К типологии каменных отбойников из нео-энеолитических мастерских Донбасса

81-98

CZU: 902/903.21(477)

Колесник Александр , Манько Никита

Aşezările culturii Gumelniţa în spaţiul Pruto-Nistrean (catalog)

99-120

CZU: 902/903..4(477+478)

Mistreanu Eugeniu

«Свод памятников старины и археологических находок в Бессарабии» н. Могилянского и Я. Эбергардта

121-148

CZU: 902/904(478)

Сапожников Игорь , Кашуба Майя

Медный котел с поселения Кривинка 1

149-158

CZU: 902/903.23.05(574)

Мерц Виктор

Медный котел с поселения Кривинка 1. композиционный и металлографический анализ

159-163

CZU: 902/903.23.05(574)

Амирова Салтанат , Радивоевич Мильяна

Погребения с повозками в ямах эпохи средней брозы в бассейне Дона

165-170

CZU: 902/903.5(470)

Избицер Елена

Поселения эпохи поздней бронзы левобережья Тилигульского лимана и бассейна р. Березань (материалы к археологической карте Северного Причерноморья)

171-182

CZU: 902/903.4(477)"637"

Гребенников Виктор

Комплекс культуры Кослоджень (яма № 121) в Чернаводэ – «шоссе № 2, 152-й км» как отражение восточно-европейского конвергентного взаимодействия в регионе

183-228

CZU: 902/903.2(4-11)"637"

Сорочянy Тудор , Добринеску Кэтэлин , Аилинкэй Сорин , Бодоликэ Виталие , Сава Тибериу

The hoard of bronze artifacts discovered near village Haragîş (Cantemir district)

229-241

CZU: 902/903.2(478)"637"

Sîrbu Mariana , Popovici Sergiu , Vornic Vlad

Analiza resturilor faunistice provenite din aşezarea din prima epocă a fierului de la Enisala-Palanca (comuna Sarichioi, judeţul Tulcea, sud-estul României)

243-251

CZU: 902/903'13(498)

Stanc Simina Margareta , Malaxa Daniel Ioan , Ailincăi Sorin-Cristian

Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina (2017-2019)

253-322

CZU: 902/904(478)

Niculiţă Ion , Zanoci Aurel , Băţ Mihail , Dulgher Victor

Cercetări interdisciplinare la situl Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina)

323-345

CZU: 902/904(478)

Nagacevschi Tatiana , Simalcsik Angela , Sochircă Vitalie , Stanc Simina Margareta

Embleme reprezentând zeităţi de pe ştampilele de amfore de sinope (în baza colecţiei de la Tyras)

347-362

CZU: 069.5:903.26

Mateevici Natalia

Монетные сегменты – весовые гирьки Ольвийского полиса IV-III вв. до н.э.

363-371

CZU: 904:737.1(477)

Снытко Иван , Бондаренко Андрей

Cercetări arheologice recente în acropola tomitană (2017-2018). studiu preliminar

373-382

CZU: 902/903.3(498)

Mototolea Aurel , Potârniche Tiberiu , Stanc Simina Margareta

Cu privire la cronologia necropolei de epocă Latène de la Cammer (Lkr. Potsdam-Mittelmark)

383-391

CZU: 902/903.5(430)

Iarmulschi Vasile

Roman bronzes and door knockers from the Black Sea cities of Central Anatolia. An ethnographic étude

393-397

CZU: 902/903.034.4(4/5)

Raev Boris

Раннесредневековые костяные рукояти ножей с кольцевыми вырезами как один из возможных признаков этнической атрибуции тиверцев

399-406

CZU: [902/904+39](4)

Власенко Иван

The hoard of early medieval tools and weapons found at Sadova-Călăraşi, the Republic of Moldova

407-424

CZU: 902/903.21/23(478)

Tentiuc Ion , Bubulici Valeriu

Следы бронзолитейного производства на западной окраине древнего Киева

425-438

CZU: 902/903.2(477)

Крыжановский Вячеслав

Un mormânt medieval cu inele de tâmplă descoperit la Butuceni, Orhei (preliminarii)

439-466

CZU: 902/903.5(478)

Munteanu Octavian , Simalcsik Angela

Cercetarea şi conservarea-restaurarea unei structuri textile din săpăturile arheologice de la Mănăstirea Căpriana

467-474

CZU: [902+745.3.025.4:27-523](478)

Gugeanu Mariana , Postică Gheorghe

Cronica descoperirilor monetare (XII-XIII)

475-479

CZU: 902/904:737.1(478)"XII-XIII"

Boldureanu Ana

Александр Владимирович Пачкалов, ЗОЛОТАЯ ОРДА ПО ДАННЫМ НУМИЗМАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ. Монография, Москвa: КНОРУС, 2018, 180 pp., ISBN 978-5-4365-2528-0

481-485

CZU: 737

Boldureanu Ana

The 4th annual symposium of the international association for the study of silk road textiles

487-488

CZU: 902(100)(063)

Dode Zvezdana , Gluckman Carolyn

Wojciech Blajer oder die Kraft der Ruhe

489-493

CZU: 902(430)(092)

Soroceanu Tudor

Tudor Soroceanu şi cercetarea epocii bronzului

494-506

CZU: 902(478)(092)

Gogâltan Florin

Profesorul Ion Niculiţă la 80 de ani

507-509

CZU: 902(478)(092)

Matveev Sergiu