IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(75) pentru indicele czu "902/903.5(478)"

 Tumulul scitic 116 de langă s. Hlinaia din prima jumătate a sec. III i.Hr.

CZU : 902/903.5(478)
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre mormintele colective ale culturii Iamnaia din spațiul carpato-nistrean

CZU : 902/903.5(478)
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trepanaţia – ritual simbolic/magico-religios sau procedeu terapeutic? Necropola medievală de la Lozova (r-nul Străşeni, Republica Moldova), secolele XIV-XV. Studiu de caz
CZU : 902/903.5(478)
, , ,
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы из разрушенных скифских погребальных комплексов IV-II вв. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра
CZU : 902/903.5(478)"0/03"
Синика Виталий, Четвериков И, Тельнов Николай
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările arheologice din situl medieval de la Lozova - la hotar cu Vornicenii. Rezultate preliminare
CZU : 902/903.5(478)
, , , ,
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă necropolă plană a culturii Mnogovalikovaja
CZU : 902/903.5(478)”637”
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plastica antropomorfă din aşezarea Cucuteni -Tripolie Ciulucani I (raionul Teleneşti, Republica Moldova)
CZU : 902/903.5(478)
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la poziţia cronologică a necropolei de tip Poieneşti-Lucaşeuca de la Dolinjany
CZU : 902/903.5(478)
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сercetarea tumulului 17 de la Cazaclia în anul 1985
CZU : 902/903.5(478)”637”
Revista Arheologică
Nr. 1-2(7) / 2011 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necropola hallstattiană târzie de la Giurgiuleşti în contextul cultural-istoric de la Dunărea de Jos
CZU : 902/903.5(478)
,
Revista Arheologică
Nr. 1-2(7) / 2011 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Погребения с западно-восточной ориентировкой из могильника культуры сынтана де муреш-черняхов у села Брэвичень. K вопросу о распространении христианства в Готии
CZU : 902/903.5(478)
Ворник Влад,
Revista Arheologică
Nr. 2(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Позднесарматский горизонт могильника Шолдэнешть
CZU : 902/903.5(478)
Курчатов Сергей
Revista Arheologică
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumulii de la Brânzenii noi și Rogojeni (cercetări arheologice de salvare 2013)
CZU : 902/903.5(478)
, ,
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înmormântarea getică prin incineraţie din aşezarea medievală Poiana I
CZU : 902/903.5(478)
,
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гетское погребение на левобережье Днестра и некоторые проблемы Фракийского погребального обряда
CZU : 902/903.5(478)
Тельнов Николай, Синика Виталий
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici funerare în situl din prima epocă a fierului de la Saharna-Dealul mănăstirii
CZU : 902/903.5(478)
,
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раннесредневековое погребение у с. Хыртопул Маре
CZU : 902/903.5(478)
Власенко Иван , Бикбаев Вячеслав
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(18) / 2009 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Погребение железного века у г. Слободзея в Нижнем Поднестровье в контексте северо-фракийских памятников
CZU : 902/903.5(478)
Фідря Ю.
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(18) / 2009 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra necropolei getice de la Dănceni
CZU : 902/903.5(478)
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(17) / 2008 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Археологические исследования Курганов Левобережья Среднего Прута (раскопки 1982 и 1984 гг.)
CZU : 902/903.5(478)
Демченко Т
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(16) / 2007 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 75