IBN
Закрыть
Telnov Nicolai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 42. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 13
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 21
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2021 - 7

Early hungarian grave near Frumusica village in the middle Dniester region
Kvitnytskyi M.1 , Telnov Nicolai1 , Lysenko Sergey2 , Razumov Serghei1 , Sinika Vitalij S.1 , Turk A.3
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine,
3 Pazmany Peter Catholic University
Stratum plus
Nr. 5 / 2021 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Early medieval stamping mould for belt-ends from the lower dniester region
Razumov Serghei1 , Telnov Nicolai1 , Lysenko Sergey2 , Sinika Vitalij S.1
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Perm University Herald - History
Nr. 1(2021) / 2021 / ISSN 2219-3111
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greek painted pottery of archaic time from the chobruchi settlement on the left bank of the lower dniester
Fidelsky Serghei , Telnov Nicolai
T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol
Stratum plus
Nr. 3 / 2021 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 19 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scythian burial of the child with the sword model in the lower Dniester
Sinika Vitalij S.1 , Lysenko Sergey2 , Razumov Serghei1 , Telnov Nicolai1
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Povolzhskaya Arkheologiya
Nr. 1(35) / 2021 / ISSN 2306-4099 / ISSNe 2500-2856
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scythian burial-mound 7 in the “Vodovod” group in the lower reaches of the Dniester River
Sinika Vitalij S.1 , Telnov Nicolai1 , Lysenko Sergey2
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ancient Civilizations from Scythia to Siberia
Nr. 1(27) / 2021 / ISSN 0929-077X / ISSNe 1570-0577
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курган 16 группы «Водовод» в Нижнем Поднестровье
Синика Виталий1 , Тельнов Николай1 , Лысенко Сергей2 , Разумов Сергей1
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт Археологии НАН Украины
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скифские погребения в курганах группы «Плавни» на Нижнем Днестре
Синика Виталий1 , Лысенко Сергей2 , Разумов Сергей1 , Тельнов Николай1
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт Археологии НАН Украины
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Sinika Vitalij S.1 , Telnov Nicolai2
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Cultural Heritage
Rusin
Nr. 59 / 2020 / ISSN 1857-2685 / ISSNe 2345-1149
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Burial of the Trzciniec culture circle with a vessel of the Malopolovetskoe type on the left bank of the lower Dniester
Lysenko Sergey1 , Razumov Serghei2 , Sinika Vitalij S.2 , Telnov Nicolai3
1 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Cultural Heritage
Stratum plus
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graves of the beginning of the early iron age in barrow 1 of the “rybkhoz” (“fish farm”) group in the lower Dniester region
Valchak Sergey1 , Lysenko Sergey2 , Gorbol Nikolai3 , Razumov Serghei4 , Telnov Nicolai4 , Sinika Vitalij S.4
1 Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences,
2 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine,
3 Peoples' Friendship University of Russia,
4 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol
Sprawozdania Archeologiczne
Nr. 2(72) / 2020 / ISSN 0081-3834
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinika Vitalij S.1 , Lysenko Sergey2 , Razumov Serghei1 , Telnov Nicolai3
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine,
3 Institute of Cultural Heritage
Stratum plus
Nr. 3 / 2020 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two hungarian graves of the 9th century in the danube-dnister steppes
Kvitnytskyi M.1 , Turk A.2 , Telnov Nicolai1 , Lysenko Sergey3 , Sinika Vitalij S.1
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Pazmany Peter Catholic University,
3 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Stratum plus
Nr. 5 / 2020 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья
Синика Виталий1 , Лысенко Сергей2 , Разумов Сергей1 , Тельнов Николай3
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт Археологии НАН Украины,
3 Институт культурного наследия
Revista Arheologică
Nr. 1(16) / 2020 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скифская гробница с мечом типа Солоха на Нижнем Днестре
Синика Виталий1 , Лысенко Сергей2 , Разумов Сергей1 , Тельнов Николай1
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт Археологии НАН Украины
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 11

Ancient Hungarian grave of a warrior on the left bank of the lower Dniester
Kvitnytskyi M.1 , Telnov Nicolai2 , Lysenko Sergey3 , Razumov Serghei1 , Sinika Vitalij S.1
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Cultural Heritage,
3 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Stratum plus
Nr. 5 / 2019 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cenușa și potașul în gospodăria populației medievale
Telnov Nicolai
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, R. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные археологические исследования в северо-западном причерноморье
Тельнов Николай
Институт культурного наследия
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre monumentele nomazilor sec. IX d. Hr. din Moldova și atribuirea lor etnoculturală
Telnov Nicolai
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 1, R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nomadic grave on the left bank of the lower Danube in the context of studying the culture of the ancient Hungarians
Fokeev Mihail1 , Kvitnytskyi M.2 , Telnov Nicolai3 , Lysenko Sergey4 , Razumov Serghei2 , Sinika Vitalij S.2
1 Necunoscută, Ucraina,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Cultural Heritage,
4 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Stratum plus
Nr. 5 / 2019 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scythian barrow 7 of the “Vodovod” group in the lower Dniester region
Sinika Vitalij S.1 , Lysenko Sergey2 , Telnov Nicolai3 , Razumov Serghei1
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine,
3 Institute of Cultural Heritage
Stratum plus
Nr. 3 / 2019 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56