Previziunea industriei materialelor de construcție a Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
750 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-20 15:09
SM ISO690:2012
GUTIUM, Tatiana, GUTIUM, Mircea. Previziunea industriei materialelor de construcție a Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : bunăstare și incluziune socială, Ed. 14, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2019, Ediția 14, Vol.1, pp. 114-120. ISBN 978-9975-3305-6-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1, 2019
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
14, Chișinău, Moldova, 10-11 octombrie 2019

Previziunea industriei materialelor de construcție a Republicii Moldova

JEL: C53, C67, L69, O21

Pag. 114-120

Gutium Tatiana, Gutium Mircea
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2019


Rezumat

Industria materialelor de construcție este una din verigile creării pieței imobiliare, de calitatea și diversificarea bunurilor oferite de ramura dată depinde ritmul și calitatea lucrărilor de construcție. Relevanța elaborării prognozelor privind evoluția industriei materialelor de construcție este cauzată de necesitatea găsirii soluției optime dintr-o serie de alternative. La elaborarea prognozelor au fost utilizate modelarea econometrică și modelul „input-output”. Bazându-se pe rezultatele cercetărilor efectuate, autorii au elaborat recomandări pentru dezvoltarea sustenabilă a ramurii.

The construction materials industry is one of the links in the creation of the real estate market, the pace and quality of the construction works depends on the quality and diversification of the goods offered by the given branch. The relevance of developing forecasts regarding the evolution of the building materials industry is caused by the need to find the optimal solution from a series of alternatives. The econometric modelling and the "input-output" model were used in developing the forecasts. Based on the results of the research carried out, the authors elaborated recommendations for the sustainable development of this branch.

Cuvinte-cheie
industria materialelor de construcție, bunuri, balanţa interramurală, prognozare, ecuații de regresie, coeficientul de determinație, Republica Moldova,

construction materials industry, goods, interbranch balance, forecast, regression equations, coefficient of determination, Republic of Moldova