IBN
Закрыть
Gutium Mircea
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 8.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 4

Digitalizarea serviciului public medical în Republica Moldova
Gutium Mircea
Academia de Studii Economice din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving management in customs services
Gutium Mircea
National Institute for Economic Research, AESM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea managementului serviciului vamal
Gutium Mircea
Institutul Național de Cercetări Economice, ASEM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-21-5.
Disponibil online 7 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The new step in digitalization of economy
Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Economia Contemporană
Vol. 8, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Comparative analysis of customs legislation in the republic of moldova and the European Union
Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Economia Contemporană
Vol. 7, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of customs legislation in the Republic of Moldova and the European Union
Gutium Mircea
Moldova State University
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 7. 2022. Pitesti. .
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea interdependenței dintre veniturile din taxe vamale din bugetul național și nivelul de trai al populației
Gutium Mircea
Școala Doctorală Științe Economice, USM
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitățile erei informaționale și vama digitală din Republica Moldova
Gutium Mircea
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea politicilor publice privind gestionarea serviciului vamal în contextul asigurării securității naționale a Republicii Moldova
Gutium Mircea
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările ale serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilități
Gutium Mircea
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The improvement of public policies regarding the management of public customs services in the context of ensuring Moldova's national security
Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Analiza comparativă a legislaţiei vamale în Republica Moldova şi Uniunea Europeană
Gutium Mircea
Școala Doctorală Științe Economice, USM
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the interdependence between customs duty revenue in the national budget and the living standard of the population
Gutium Mircea12
1 Moldova State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3486-4-5.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Customs interaction with business structures
Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea serviciilor vamale: experiență internațională
Gutium Mircea
Universitatea de Stat din Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3486-4-5.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Evoluția vânzărilor de servicii pe piața telecomunicațiilor și a tehnologiei informației în Republica Moldova pe perioada pandemiei COVID-19
Gutium Mircea , Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of consumption expenditures of population of the Republic of Moldova
Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
International Conference Innovative Business Management and Global Entrepreneurship IBMAGE 2020
Vol. 14. 2020. Iași . ISSN ISSN (print): 2601 – 2510 ISSN (on-line): 2601 – 2529 ISSN–L: 2601 – 2510.
Disponibil online 8 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

History of the development of block-chain cryptic technology and its future in the global economy
Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previziunea industriei materialelor de construcție a Republicii Moldova
Gutium Tatiana , Gutium Mircea
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Covid-19 pandemic on the Moldovan labour market
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail , Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Romanian Journal of Labour and Social Studies (RJLSS)
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2601-257X
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The standard of living through the index of authentic progress and unprofitable growth
Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Teoria neoclasică a migraţiei: premise istorice, economice şi sociale
Gutium Mircea , Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Современное право на обладание информации
Гутюм Мирча
Молдавская экономическая академия
Securitatea informaţională2015-2016
Ediția 12. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-788-1.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23