IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(44) pentru cuvîntul-cheie "forecast"
Analiza cadrului legal guvernamental care reglementează serviciile medicale din Ucraina
Iurociko Tatiana, Inghinova Karolina
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan labour market issues in context of demographic changes
Zaharov Svetlana
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe interdisciplinare ale instruirii prin cercetare în contextul educaţiei STE(A)M
Bîlcan Dumitra1, Cazacioc Nadejda2, Șeremet Ileana Simona3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Графоаналитический метод прогнозирования финансовых показателей
Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа
Parmacli Dumitru, Todorici Tatiana, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul așteptărilor inflaționiste în cadrul procesului inflaționist din Republica Moldova
Hinev Olga
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forecast of the major insect pests species present in the Cluj forestry district for the year 2023
Varga Mircea Ioan1, Tăut Ioan12, Moldovan Mircea2, Rebrean Florin1, Varvară Mihai2
1 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
2 National Institute for Research and Development in Forestry "Marin Dracea", Voluntari
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea statistică a evoluției investițiilor în active pe termen lung la nivel regional
Cojocaru Maria, Davidov Cătălina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы прогноза долговечности бетонов с промышленными отходами
Achimov A.1, Sorochin Dmitrii1, Elețchih Albina2
1 Институт научных исследований в строительстве «INCERCOM»,
2 Технический Университет Молдовы
Buletinul INCERCOM
Nr. 7 / 2015 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 2 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валовый внутренний продукт Украины и мира во время пандемии COVID-19
Nestervanscaia E., Dobrianskaia Natalia
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчеты прогнозных показателей производства продукции с применением графиков
Nicolaeva Nadejda, Terzi Cristina, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile inconvenientelor protezării auditive
Parii Sergiu1, Chiaburu Anghelina2
Curierul Medical
Nr. 5(329) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The need for 5G implementation and economic competitiveness
Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5G in service of the economy
Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecting financial resources using risk management in the budgeting process
Rusu Bianca, Hurloiu Lacramioara Rodica, Hurloiu Ion Iulian
Spiru Haret University, Bucharest
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza și predicția tendinței modei. Cum influențează tendințele sociale moda
Reabenchi Eugeniu
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 26 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The analysis on the basis of var model
Anghelache Constantin Silviu1, Lixandru (Bardaşu) Georgeta2, Sacală Cristina1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea modelului de prognoză a dezvoltării viermelui merelor
Tretiacova Tatiana, Todiraş Vladimir
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Short-term outlook on fuel and energy balance in the analysis of energy security
Bîcova Elena
Institute of Power Engineering of ASM
International Journal of Energy for a Clean Environment
Nr. 2-4(17) / 2016 / ISSN 2150-3621 /ISSNe 2150-363X
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модель прогнозирования объема рыночных услуг оказанных населению Республики Молдова
Bogdanova Svetlana
Технический Университет Молдовы
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 7 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 44