IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(413) pentru cuvîntul-cheie "Republic of Moldova"
The interplay between cyber and nuclear security in Republic of Moldova
Buzdugan Aurelian, Buzdugan Artur
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea relaţiilor moldo - romane in procesul de asociere a Republicii Moldova la UE

Roșca Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova

Vaculovschi Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migraţia ca problemă globală şi naţională: aspecte contemporane

Filip Nelli, Coşeleva Natalia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soft power of image policy of the UK and Germany: lessons forthe Republic of Moldova

Ejov Alexandr
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

European integration of the Republic of Moldova at present time: realities and tendencies

Morari Cristina
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul corupției asupra calității guvernației publice în țările de est ale Uniunii Europene și Republica Moldova

Muntean Neli1, Muntean Iulian2
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gender analysis of public spending for pension insurance in Republic of Moldova

Petroia Andrei
Academy of Economic Studies of Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinco herbaceae-Spiraeetum crenatae Pînzaru et Ruschuk, ass. nova in the Republic of Moldova

Pînzaru Pavel1, Ruschuk Alexander2
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol
Acta Horti Bot. Bucurest
Nr. 46 / 2020 / ISSN 1453-8830
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melampyro arvensi-Lembotropidetum nigricantis (Pînzaru et Coldea in Pînzaru 2006) Pînzaru corr. et comb. nova, in the Republic of Moldova and Ukraine

Pînzaru Pavel
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Acta Horti Bot. Bucurest
Nr. 46 / 2020 / ISSN 1453-8830
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul florei pădurii „Frunzești” din preajma orașului Cornești, Republica Moldova

Pînzaru Pavel
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova

Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Gîţu Ana
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi

Cozari Tudor12, Erhan Dumitru1, Gherasim Elena1
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul juridic al recomandărilor Comisiei de la Veneția

Goriuc Silvia, Guştiuc Andrei
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova

Betivu Danaia
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza jurisprudenței CtEDO cu privire la încălcarea dreptului la viață de către Republica Moldova

Pavlovschi Stanislav, Cîrnaţ Teodor
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența ofițerului de urmărire penală la efectuare urmării penale

Clim Anastasia, Cerba Valeriu
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toxiinfecțiile alimentare în Republica Moldova

Șleahtițki Diana
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How can the process of erosion change the state of the quality of ordinary chernozems

Cojocaru Olesea
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversification of apricot (Prunus armeniaca L.) assortment for sustainable production in the conditions of Republic of Moldova

Pîntea Maria
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 413