IBN
Закрыть

148Publicaţii

1177Descărcări

80178Vizualizări

Larion Alina109Savin Anatolie43Sîtnic Veaceslav43Caldari Vladislav30Caraman Natalia22Chihai Oleg20Munteanu Andrei19Tălămbuţă Nina18Rusu Ştefan18Zamornea Maria18Melnic Galina17Dibolscaia Natalia15Burlacu Victoria14Erhan Dumitru11Cemîrtan Nelli11Postolachi Vladislav10Ţurcan Vladimir7Caterinciuc Natalia7Buşmachiu Galina6Cîrlig Tatiana5Sîtnic Victor5Naforniţa Nicolae5Andreev Serghei4Melnic Vera4Culibacinaia Ecaterina4Cîrlig Veaceslav3Toderaş Ion3Anghel Tudor3Gheorghiţa Stela3Bogdea Larisa3Guţu Arcadie3Paraschiv Dalia3Kolodrevski Oxana3Corcimaru Nicolae2Sochircă (Vasilașcu) Natalia2Caisîn Valeriu2Bulat Dumitru2Munjiu Oxana2Cotencova Elena2Ciocoi Oleg2Romashova Natalia2Romaşov Boris2Ursul Silvia2Bulimaga Constantin1Derjanschi Valeriu1Ţurcan Vladimir1Enciu-Baban Elena1Bacal Svetlana1Voloşciuc Leonid1Coşcodan Diana1Fulga Nina1Rusu Vadim1Ungureanu Laurenţia1Uspenskaia Inga1Konovalov Iurii1Lungu-Bucşan Anastasia1Zubcov Natalia1Certan Corina1Gliga Olesea1Zavtoni Pantelimon1Stîngaci Aurelia1Bulat Denis1Spînu Calin1Gheorghiţa Ştefan1Rotaru Alexandru1Tihonov I.1Tihonova G.1Ţurcanu Valentina1Magher Maria1Pascari Alexandr1Titică Ghenadie1Crudu Vasile1Grosu Gheorghe1Ajder Vitalie1Botnaru Nicolai1David Victor1Railean Nadejda1Şcerbliuc Mihail1Paladi Viorica1Murariu Dumitru1Chihai Nina1Burlacu V.1Voloșciuc Eugen1Grosu Gheorghe 1Cobzaru Ioana1Gavril Viorel Dumitru1Chisamera Gabriel1Balciauskas Linas1Balciauskiene Laima1Amshokova Albina Kh1Benedek Ana Maria1Cichocki Jan1Csanady Alexander1de Mendonca Philippe Gil1Wong Lian Jenna1Pagad Shyama1Noi Autori1Barbaro Luc1Toshkova Nia1Froidevaux Jeremy S. P.1Heckel Gerald1
Sustainable use and protection of animal world diversity:11Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity10Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change9Functional Ecology of Animals9Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community8Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change6Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects5Natural sciences in the dialogue of generations4Integrare prin cercetare și inovare.3Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic3Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă3Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători2Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor2Mediul şi dezvoltarea durabilă,2Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire2Impactul antropic asupra calității mediului.1Protecţia plantelor - realizări şi perspective1Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра1EU Integration and Management of the Dniester River Basin1Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective1Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective1Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova1Академику Л.С. Бергу – 145 лет:1Microbial Biotechnology1
Nistreanu Victoria
Cuvinte-cheie (359): diversitate (11), diversity (11), Rodents (8)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 79. Publicaţii peste hotare - 21.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 32
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 19
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 71
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2023 - 18

A species-level trait dataset of bats in Europe and beyond
Froidevaux Jeremy S. P.123 , Toshkova Nia45 , Barbaro Luc26 , Noi Autori , Nistreanu Victoria7
1 University of Stirling,
2 Sorbonne University,
3 University of Bristol,
4 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences,
5 National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences,
6 University of Toulouse,
7 Institute of Zoology, MSU
Scientific Data
Vol. 10, Nr. 1 / 2023 / ISSN - / ISSNe 2052-4463
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Naturii
Cozari Tudor , Gherasim Elena , Nistreanu Victoria , Miron Aliona , Tofan-Dorofeev Elena , Ioniţă Olga , Bejan Iurie , Bunduc (Popușoi) Tatiana
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-6-7
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind trendurile dezvoltării speciilor de rozătoare mici sub influența factorilor climatici
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Caraman Natalia
Institutul de Zoologie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bait as a medicinal form in the anthelmintic treatment of wild canids
Chihai Oleg , Nistreanu Victoria , Zamornea Maria
Institute of Zoology, MSU
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica epidemiologică a parazitofaunei la Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) din ecosisteme naturale și antropizate ale Republicii Moldova
Chihai Oleg1 , Savin Anatolie1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Rusu Ştefan1 , Tălămbuţă Nina2 , Zamornea Maria1 , Melnic Galina1 , Coşcodan Diana3
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(166) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea schimbărilor evolutive ale comunităților de rozătoare mici în condițiile modificărilor antropice și climatice din Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav , Larion Alina , Nistreanu Victoria , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea adăposturilor subterane și a chiropterelor de pe teritoriul Republicii Moldova
Caldari Vladislav , Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institutul de Zoologie, USM
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea și ecologia speciilor de mamifere din Rezervația științifică „Pădurea Domnească”
Nistreanu Victoria , Sîtnic Victor , Savin Anatolie , Larion Alina , Caldari Vladislav , Burlacu Victoria
Institutul de Zoologie, USM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(68) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of chiroptera communities in Goianul nou mines (new research site)
Caldari Vladislav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of small mammal communities at the depression phase in agrocenoses in the Republic of Moldova in 2022
Sytnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotiparea mistrețului cu utilizarea dispozitivului Bento Lab
Sîtnic Victor , Nistreanu Victoria , Savin Anatolie
Institutul de Zoologie, USM
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 10 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul de management al Parcului Național Orhei
Cîrlig Mihai, Cozari Tudor , Buşmachiu Galina , Gherasim Elena , Nistreanu Victoria , Miron Aliona , Tofan-Dorofeev Elena , Ioniţă Olga , Covali Victoria, Grati Vladislav , Bejan Iurie , Bunduc (Popușoi) Tatiana , Angheluţa Viorica , Jechiu Iradion , Guceac Ion , Cușnir Ianuș, Rotaru Ala, Ciobanu Ion , Hadârcă Daniela, Mărgineanu Aureliu
1 Parcul Național Orhei,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Zoologie, USM,
5 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM,
6 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
7 Ministerul Mediului,
8 Academia de Studii Economice din Moldova,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-5-0
Disponibil online 6 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de dehelmintizare a carnivorelor sălbatice
Chihai Oleg1 , Savin Anatolie1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Zamornea Maria1 , Melnic Galina1 , Tălămbuţă Nina2
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(166) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodent species in agricultural ecosystems from the central part of the Republic of Moldova and Bacau county, Romania
Nistreanu Victoria1 , Paraschiv Dalia2 , Larion Alina1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 Museum Complex of Natural Sciences, Bacau
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sequencing and phylogenetic analysis of microtus arvalis CYTB gene
Sîtnic Victor1 , Nistreanu Victoria1 , Heckel Gerald2 , Larion Alina1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 University of Bern, Institute of Ecology and Evolution
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul trofic al Ciufului de pădure (Asio otus) în perioada de iarnă în Republica Moldova.
Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a chiropterelor din adăposturile subterane de la Cupcini
Caldari Vladislav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Dibolscaia Natalia
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transmissible parasitic zoonoses of the species Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Chihai Oleg1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Tălămbuţă Nina2 , Rusu Ştefan1 , Zamornea Maria1 , Melnic Galina1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 Free International University of Moldova
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Bat fauna (mammalia, chiroptera) from limestone mines of Molovata Nouă
Nistreanu Victoria , Caldari Vladislav , Dibolscaia Natalia , Larion Alina
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bat fauna (Mammalia: Chiroptera) from Saharna limestone mines, Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Caldari Vladislav , Larion Alina , Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bat fauna from the limestone mines of the Cricova-Goian area of the Ichel river basin, Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caldari Vladislav , Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(38) / 2022 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAracteristica epidemiologică a parazitofaunei la Apodemus uralensis (Pallas, 1771) din diverse biotopuri ale Republicii Moldova
Chihai Oleg1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Rusu Ştefan1 , Tălămbuţă Nina2 , Zamornea Maria1 , Melnic Galina1 , Kolodrevski Oxana3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Liceul Teoretic „A. Russo“, or. Orhei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica populațiilor speciei Us spicilegus petenyi, 1882 (Rodentia, Muridae) în agrocenozele din Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav12 , Larion Alina21 , Nistreanu Victoria12 , Caraman Natalia12
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mammal fauna of Chisinau airport, Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institute of Zoology
One Health and Risk Management
Nr. 3(1) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parasite fauna in pygmy field mouse from various biotopes of the Republic of Moldova
Chihai Oleg , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Rusu Ştefan , Zamornea Maria , Melnic Galina
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Serpentofauna (Reptilia: Serpentes) din Republica Moldova”. Autor: Țurcan Vladimir
Nistreanu Victoria
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure of helminth fauna in Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova
Chihai Oleg1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Rusu Ştefan1 , Zamornea Maria1 , Tălămbuţă Nina2 , Melnic Galina1 , Kolodrevski Oxana3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 Theoretical High School Public Institution „Alecu Russo”, Orhei,
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transmissible parasitic zoonoses of the species apodemus uralensis (Pallas, 1771)
Chihai Oleg1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Tălămbuţă Nina2 , Rusu Ştefan1 , Zamornea Maria1 , Melnic Galina1 , Kolodrevski Oxana3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 Theoretical High School Public Institution „Alecu Russo”, Orhei,
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trophic spectrum of the long-eared owl (asio otus) in the Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 15

Diversitatea comunităților de mamifere mici din ecosistemele silvice
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of mammal fauna from the area Cricova-Goian of Ichel river basin, Republic of Moldova
Larion Alina1 , Cîrlig Tatiana2 , Nistreanu Victoria1 , Caldari Vladislav1 , Dibolscaia Natalia1 , Burlacu Victoria1
1 Institute of Zoology,
2 Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia rozătoarelor mici
Munteanu Andrei, Savin Anatolie , Sîtnic Veaceslav , Larion Alina , Nistreanu Victoria
1 Institutul de Zoologie,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-3477-5-4
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comunităţilor de mamifere mici in ecosistemele naturale şi antropizate
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de mamifere din rezervația peisagistică „La Castel”, Republica Moldova.
Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caldari Vladislav , Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de mamifere mici (Erinaceomoprha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) din zona strict protejată a Rezervației Codrii
Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de mamifere mici din habitatele zonei umede Ramsar „Lacurile Prutului de Jos”
Nistreanu Victoria1 , Burlacu Victoria12 , Larion Alina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de cercetare pe teren a faunei de vertebrate terestre. Indicație metodică.
Nistreanu Victoria , Savin Anatolie , Ţurcan Vladimir , Larion Alina , Paladi Viorica, Sîtnic Veaceslav
1 Institutul de Zoologie,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-5-88554-038-4
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parasite fauna diversity in Red Fox (Vulpes Vulpes) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova
Chihai Oleg1 , Rusu Ştefan1 , Tălămbuţă Nina2 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Savin Anatolie1 , Naforniţa Nicolae3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 State Agrarian University of Moldova
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 18 September, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile reproductive și structurale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat în condițiile cu o ariditate sporită a anului 2020
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seasonal and multiannual dynamics of rodent species number under the influence of climate factors and anthropic modifications
Sytnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seasonal and multiannual dynamics of sedentary species populations of hunting interest
Savin Anatolie , Ciocoi Oleg , Şcerbliuc Mihail , Grosu Gheorghe , Nistreanu Victoria
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure of small rodent communities in orchards from the central part of the Republic of Moldova and Bacau district, Romania
Nistreanu Victoria1 , Paraschiv Dalia2 , Larion Alina1 , Sytnic Veaceslav1
1 Institute of Zoology,
2 Museum Complex of Natural Sciences, Bacau
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terrestrial vertebrate fauna of the landscape reserve „La castel” from the northern part of the Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Tsurkan Vladimir , Larion Alina , Caldari Vladislav , Dibolscaia Natalia , Ursul Silvia
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale structurii comunităților de mamifere din districtul bazinului hidrografic Nistru în cadrul Republicii Moldova
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie , Munteanu Andrei , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 16

Biodiversitatea şi impactul speciilor de rozătoare în ecosistemele Antropizate
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of long-eared owl (Asio otus) winter diet from two european cities – Chisinau (Republic of Moldova) and Bacau (Romania)
Nistreanu Victoria1 , Paraschiv Dalia2 , Larion Alina1
1 Institute of Zoology,
2 Museum Complex of Natural Sciences, Bacau
One Health and Risk Management
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea biodiversității, structurii și stabilității comunităților de mamifere din bazinul fl. Nistru
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie , Munteanu Andrei
Institutul de Zoologie
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea diversității speciilor de mamifere sub influența schimbărilor climatice și transformărilor antropice în Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia comunităților mamiferelor mici (rodentia, insectivora) în focarele de leptospiroză din raionul Glodeni, Republica Moldova
Burlacu Victoria123 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Caterinciuc Natalia3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Zoologie,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 148