IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(184) pentru cuvîntul-cheie "Republica Moldova"

LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României

Timofte Ilia, Carpov Boris
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de creştere a competitivităţii economice interne
Gutium Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi

Cozari Tudor12, Erhan Dumitru1, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul juridic al recomandărilor Comisiei de la Veneția

Goriuc Silvia, Guştiuc Andrei
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova

Betivu Danaia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale gestiunii directe a serviciilor publice de către autoritățile administrației publice
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea resurselor soft power în relația dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
Rusu Rodica, Josan Elena
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combaterea fenomenului violenței în familie în raport cu realitățile Republicii Moldova

Antoci Albert, Graur Gheorghe
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi agenți bacterieni de control biologic al insectelor dăunătoare in Republica Moldova

Moldovan Anna, Toderaş Ion, Molotievskiy Munteanu Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza particulartăților biometrice la specia Rana ridibunda Pallas , 1771 in condițiile Republicii Moldova

Gherasim Elena
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova.  

Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea ciclului de creare a inovaţiilor deschise şi evaluarea acestora
Percinschi Olga, Maier Lidia, Tureţchi Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa economică a turismului in Republica Moldova
Betivu Danaia1, Colesnic Olga2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 University of Patras
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-226. Vizualizări-1781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea aglomerărilor economice în Republica Moldova
Novac Alexandra, Vinogradova Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordările de stress-test in sistemul bancar moldovenesc
Perciun Rodica1, Colesnicov Alexandru2, Colesnicova Tatiana1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele parteneriatului social în cadrul dialogului social în Republica Moldova
Vinogradova Natalia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovăriI
Percinschi Natalia, Maier Lidia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglarea conflictului transnistrean: istorie, axiome, căi de soluţionare...
Volcov Eduard
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele muzicale în viaţa religioasă a mănăstirilor din Republica Moldova
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maestrul Constantin Baranovschi, muzician în orchestra „Folclor”: repere din biografia de creaţie

Chiseliţă Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 184