IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "prognozare"
Influenţa designului conceptual asupra industriei uşoare
Janu Mihai
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii şi metode de administrare fiscală în economia concurenţială
Stoica Carmen
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anomaliile dento -maxilare la copii in dependenţă de riscul de dezvoltare
Iluţa Ion, Buşmachiu Ion
Medicina stomatologică
Nr. 2(35) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul coolhunting-ului în prognozarea tendinţelor modei
Tocarciuc Alina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 1 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profile standardizate de consum pentru prognozarea zilnică de gaze naturale la consumatorii finali cu citire non-zilnică a indicilor echipamentelor de măsurare
Tonu Valentin
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
Ediția 11. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-947-1 (PDF).
Disponibil online 3 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previziunea industriei materialelor de construcție a Republicii Moldova
Gutium Tatiana, Gutium Mircea
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria ușoară a Republicii Moldova: evoluția, competitivitatea, prognosticul
Gutium Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rentabilitatea creşterii suinelor pentru carne în Republica Moldova: particularităţi, realizări şi probleme
Baltag Grigore1, Baranova Elena2
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 January, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8