Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
617 45
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-25 10:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3+159.922.7 (59)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (2431)
Психология (1906)
SM ISO690:2012
GUŢU, Vladimir; ŢURCANU, Carolina. Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), pp. 4-10. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației

CZU: 37.015.3+159.922.7
Pag. 4-10

Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2017


Rezumat

În articolul dat se încearcă fundamentarea constituirii unei discipline în structura Științelor ale Educației, numită psihopedagogie. Accentul se pune pe identificarea modalităților de stabilire a conexiunilor dintre pedagogie și psihologie și a construcției unei paradigme științifice – psihopedagogie. Sunt deduse particularitățile și funcțiile psihopedagogiei, dar și statutul psihopedagogului în instituțiile de învățământ.

The article attempts the foundation of a discipline within Educational Sciences structure, called psychopedagogy. The focus is on finding ways of establishing connections between pedagogy and psychology and building a scientific paradigm - psychopedagogy. The study below reflects the features and functions of psychopedagogy, as well as its status within educational institutions.

Cuvinte-cheie
psihopedagogie, psihologie, pedagogie, incluziune, psihopedagog,

învățător de sprijin, funcțiile psihopedagogiei