IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(81) pentru cuvîntul-cheie "incluziune"
Formarea capacităților de autoreglare a activității copiilor cu dizabilități mentale
Lapoşina Emilia, Frunze Olesea
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale epuizării profesionale a cadrelor didactice din învățământul special
Croitoriu Nicoleta123
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica psihologică a copiilor cu dizabilități mintale ușoare în procesul educațional
Mocanu Cornelia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-87. Vizualizări-1261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020
Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы формирования адаптивной образовательной среды для учащихся в условиях инклюзивного класса
Curilov Svetlana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea elevilor cu dizabilităţi alături de elevii tipici în mediul şcolar
Toma Mihaela, Darii Ludmila
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 18 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Placing children with special needs into various educational frames
Daniel-Shama Einas
Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of special education in the world and in Israel: legislation, implementation and future possibilities
Atamni Kamli
Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-1200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea în mediile incluzive
Manea Adriana Denisa1, Barbă Maria2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială a populației de etnie roma din Republica Moldova
Oprea Anatol, Haraz Svetlana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea vocationala şi consiliere profesionala în contextul abilitarii sociale şi economice a persoanelor defavorizate
Gribincea Tatiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realitati şi principii actuale în abordarea dizabilitatii şi a incluziunii la nivel international
Racu Sergiu1, Agapii Eugeniu2, Stempovschi Elena2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul educațional pas cu pas pentru copii și familii în Republica Moldova
Barbă Maria
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-43. Vizualizări-1528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica psihologică a copiilor cu dizabilităţi mintale ușoare în procesul educational
Mocanu Cornelia
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul educaţiei asupra personalităţii copiilor cu dizabilităţi mintale uşoare
Mocanu Cornelia
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist
Haraz Svetlana, Soloduh (Popa) Elena
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-59. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea capacităților de autoreglare a activității copiilor cu dizabilități mentale
Lapoşina Emilia, Frunze Olesea
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale epuizării profesionale a cadrelor didactice din învățământul special
Croitoriu Nicoleta
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea educaţională şi socială a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale prin dezvoltarea parteneriatului: familie – echipa multidisciplinară – comunitate
Haraz Svetlana1, Savciuc Aliona2, Cociurca Petru3
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 81