IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(178) pentru cuvîntul-cheie "impact"
Impactul proiectelor investiţionale asupra dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord din Republica Moldova
Petrașcu Svetlana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обоснование программы подготовки спортсменов специализирующихся в бодибилдинге с учетом критериев эффективности тренировочной и соревновательной деятельности
Usîcenco Vitalii
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация подготовки баскетболистов высокой квалификации на основе объективной оценки показателей их соревновательной деятельности
Poplavschii Leonid, Șutova Svetlana
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the "Decis" pesticide on physiological changes and animal health
Budeanu Liuba
Moldova State University
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliimate change and livestock production
Ţăranu Lilia
Ministry of Environment of the Republic of Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of recent crises on international migration
Bălan Mariana, Uzlău Carmen
Hyperion University of Bucharest
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul III. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-22-2.
Disponibil online 7 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Library services in crisis situations: what the? How? Where to?
Croitoru Tamara
Ion Creangă National Children’s Library
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realități
Ediția 13. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea autorităților publice din Ucraina în gestionarea diasporei
Iurco Olga
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici și metode de evaluare a impactului asistenței externe
Roşcovan Mihai1, Prisacari Maria23
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internet- risc sau beneficiu. Impactul internetului asupra copiilor minori
Musteaţă Elena
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-100. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe spaţiale şi temporale în evoluţia spaţiilor verzi urbane din Republica Moldova
Donica Ala
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comisia de la Veneția și impactul asupra independeței justiției în Republica Moldova
Nichita Elena, Bujor Veronica
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări doctrinare la nivel național în materia instrumentelor juridico-financiare de protecție a mediului
Ţeruş Ivan
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – principalul factor integrator în cadrul noii paradigme de creştere economică
Macari Vadim
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-1486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization – an inevitable phenomenon
Stefan Dumitru
Free International University of Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-1110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baloane financiar-bancare
Lopotenco Vadim
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of information literacy: the contribution of the university library
Zavtur Natalia
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества
Zaiţeva T.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul în producerea şi realizarea producţiei agricole
Nirean Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of usage on the soils of the Republic of Moldova
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion, Curcubăt Stela, Crupenicov Vera
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 13 / 2007 / ISSN 1223-5334 /ISSNe 2284-6379
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 178