IBN
Закрыть
Nirean Elena
Cuvinte-cheie (189): Risk (10), Agriculture (6), şomaj (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 8.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

  Analiza comparativă a sistemului public de pensii și a sustenabilităț ii acestuia în Republica Moldova și în România
Nirean Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Atragerea investițiilor străine directe și impactul acestora asupra dezvoltării economice și durabile: Republica Moldova vs țările Europei Centrale și de Est
Nirean Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2023 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  European and national challenges associated to circular economy transition
Sârbu Olga1 , Nirean Elena1 , Cimpoieş Liliana2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Investițiile străine directe și impactul lor în economia țărilor europene
Sârbu Olga , Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

  Abordarea microeconomică a potențialului de inovare în sistemul de securitate economică
Coreţchi Boris1 , Ceaicovschii Alexandr1 , Nirean Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza dinamică a indicatorilor calitativi și cantitativi ai consumului de produse agroalimentare în Republica Moldova
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Creșterea economică în Republica Moldova și perspecivele ei
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gestiunea activelor în entitățile agricole și metode de eficientizare
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gestiunea riscurilor în producerea producției agricole
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-074-9.
Disponibil online 23 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul migrației și îmbătrânirii demografice asupra dezvoltării social – economice a Republicii Moldova
Nirean Elena , Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul pandemiei Covid-19 asupra securității economice a Republicii Moldova
Coreţchi Boris1 , Nirean Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Securitate economică prin diminuarea riscului: aplicarea arborelui de decizie
Coreţchi Boris , Nirean Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Emigrația și efectele ei în Republica Moldova
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ocuparea forței de muncă în mediul rural al Republicii Moldova și factorii destabilizatori
Nirean Elena , Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

  Drought risk and its impact on the main agricultural products in the Republic of Moldova
Nirean Elena1 , Mitriuc Marcelia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul creanțelor și datoriilor curente asupra dezvoltării entității
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-234. Vizualizări-1795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The vulnerability of main agricultural crops at risk of drought in the Republic of Moldova
Nirean Elena , Mitriuc Marcelia
State Agrarian University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vulnerabilitatea principalelor culturi agricole la riscul de secetă în Republica Moldova
Nirean Elena , Mitriuc Marcelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Определяющие факторы качества жизни в Молдове
Нирян Елена
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Analiza și gestiunea capitalului propriu în cadrul entităților agricole
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-71. Vizualizări-1171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  The analysis of the dynamic evolution of remittances in Moldova and its role in formation of money supply
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

  Analiza subocupării şi şomajului in Republica Moldova
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea învăţământului în Republica Moldova – prioritate naţională de modernizare socială
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesThe mentalities of society in transformation
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea învățământului în Republica Moldova – prioritate națională de modernizare socială
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fenomenul imbatrinirii populatiei si influenta acestuia asupra pietei muncii in Republica Moldova
Nirean Elena , Sârbu Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influence of the production quality on the economic situation of the agricultural enterprises
Nirean Elena , Sârbu Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mathematical modalities of economic risk exposing in agricultural activity
Nirean Elena
State Agrarian University of Moldova
AgroLife Scientific Journal
Vol. 4, / 2015 / ISSN 2285-5718 / ISSNe 2285-5718
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

  Analiza nivelului de trai al populaţiei din mediul rural al Republicii Moldova
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 3-4 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 25 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul riscurilor climaterice în producerea producţiei agricole
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The impact of natural risks on agricultural development of the Republic of Moldova
Nirean Elena
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 13, / 2013 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 7

  Analiza şi evaluarea riscului necompetitivităţii în întreprinderile agricole
Nirean Elena , Sârbu Olga
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analysis of bankruptcy risk based on the balance of assets
Nirean Elena , Sârbu Olga
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 12, / 2012 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultura Republici Moldova
Ţurcanu Petru , Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Corelative aspects of sustainable development of the agriculture and food security
Sârbu Olga , Nirean Elena
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 12, / 2012 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Riscul în producerea şi realizarea producţiei agricole
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Riscuri: tratări metodologice
Maximilian Silvestru1 , Nirean Elena2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Riscurile şi gestiunea lor în agricultură
Ţurcanu Petru , Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

  Analiza riscului cauzat de grindină în agricultură
Ţurcanu Petru , Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The diminution of the agriculture vulnerability at the risk factors and the environment protection in Republic of Moldova
Nirean Elena
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 11, / 2011 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The insurances system in the agriculture of Moldova Republic
Nirean Elena
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 11, / 2011 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 2 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

  Analiza şi gestiunea riscului de faliment în activitatea întreprinderilor agricole
Sârbu Olga , Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metode de determinare a pierderilor de producţie agricolă
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sistemul de asigurări în agricultura Republicii Moldova
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 43 of 43