IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(161) pentru cuvîntul-cheie "model"
Institution for Pure First-Order Composition-Nominative Logic
Cenţov Alexei, Nikitcenko Micola
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Workshop on Foundations of Informatics
I. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-3-1.
Disponibil online 3 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propunerea modelului de management anticriză pentru întreprinderile de transport auto din Republica Moldova
Pascaru Sergiu
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модельные характеристики состояния двигательной подготовленности легкоатлетов, специализирующихся в прыжках в длину
Goraşcenco Alexandru1, Ghermanov Ghenadii2
1 Государственный университет физического воспитания и спорта,
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рациональный состав тренировочных средств квалифицированных бегунов на средние дистанции
Bobrovnic Vladimir, Tihonenco Iana
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Условия и модель предпрофильной подготовки обучающихся начальных классов общеобразовательной школы
Rijova O.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilities and attitudes, importants factories of the selection in football
Drăgan Aurelian, Gheorghiu Gabriel
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţi – filologi
Usatîi Larisa, Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii
Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-70. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные модели терминодеривации в предметной области "компьютерные технологии" (на материале немецкого языка)
Todorici Tatiana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-guvernarea de decidență a Republicii Moldova înglobată în procesul de consolidare a e-guvernării decizionale etalonate international
Gorea Victoria
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale evaluării dimensionale a personalități I
Platon Carolina
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile strategiilor de aculturație în etnopsihologia contemporană
Roșca Tatiana
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-114. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Applying learning models in developing geography-specific competencies
Bocancea Viorel, Pătrașcu Alexandra
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie-Pedagogie
Nr. 45 / 2023 / ISSN 2668-6678 /ISSNe 1582-313X
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea performanței manageriale prin implimentarea modelului schimbării organizaționale al luI John Kotter
Stefanco Natalia
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea conceptuală a microfinanțării – modele strategice de dezvoltare
Popa (Şeptelici) Viorica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-73. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniunea Europeană şi Conflictul Transnistrean
Lazari Constantin
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A model validation for prediction of LW of Brown Swiss cattle to determine the most accurate prediction range
Bozkurt Yalcn, Varban Stepan, Dogan Cihan
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte stilistice în vestimentația de la începutul anilor ’60 ai sec. XX din RSSM
Procop Natalia
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 161