IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(388) pentru cuvîntul-cheie "strategy"
Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, pentru eficientizarea și transparentizarea managementului resurselor umane in administrația publică din Romania
Panţiru Maria Cristina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-162. Vizualizări-1618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea serviciului public din Republica Moldova cu suportul Uniunii Europene
Gheorghiţa Tamara
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările reformei administraţiei publice la nivel local
Şaptefraţi Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-1064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лидерство и командная деятельность сотрудников как факторы результативной организации
Masadeh Adeeb
Молдавская экономическая академия
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политическая мимикрия во время президентской кампании на Украине 2014 года  
Smart Jason Jay1, Bondarenko Natalia2, Borovskii Aleksei2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul dezvoltării durabile în Republica Moldova: viziune generală
Cocîrţă Petru
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The balanced scorecard approach as a performance management tool: a case study of the downstream sector of the oil industry
Gorgos Alexandru1, Racul Iulian2
1 State Agrarian University of Moldova ,
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe de dezvoltare a strategiilor de poziţionare pe piaţă a întreprinderilor agroalimentare
Burbulea Rodica, Melnic Viorel
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-48. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea strategiei concurențiale a companiei prin intermediul marketingului relațional
Pascari Ludmila, Ceaicovschii Alexandr
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernization process of the master’s program in finance
Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приоритетные направления развития сельских территорий в контексте сбалансирования экономической безопасности
Belei Svetlana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности предприятия
Zlatova Svetlana12
1 Комратский государственный университет,
2 Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-1100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea strategiilor Federației Ruse de menținere în sfera de influiență a Republicii Moldova și a Ucrainei
Cebotari Svetlana
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-7-0.
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functions of the educational management
Gheorghita Dan Mihai, Munteanu Gheorghe
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategische herangehensweise an didaktisierung von literarischen texten im daf-unterricht
Guranda Elvira, Cabac Lina
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Représentation de l’image de la femme victime dans le discours des femmes engagées. Le cas de Sophie Gregoire Trudeau
Stupariu Vasile Ionica, Ganea Alina
Université "Dunarea de Jos" de Galati
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea nivelului de eficiență personală (autoeficiența) și profesională ale cadrelor didactice prin self-management
Carabet Natalia
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процесс разработки и управления брендом предприятия
Aricova Zinovia, Aricova Liubov
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi procedee de evaluare la limba şi literatura română
Bărbulescu Petria-Steluța
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact assessment of environmental factors on crime and strategies for enhancing safety in communities
Bulea Iulia
Lucian Blaga University Sibiu
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 388