IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(195) pentru cuvîntul-cheie "strategy"

Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, pentru eficientizarea și transparentizarea managementului resurselor umane in administrația publică din Romania

Panţiru Maria Cristina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea serviciului public din Republica Moldova cu suportul Uniunii Europene

Gheorghiţa Tamara
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările reformei administraţiei publice la nivel local

Şaptefraţi Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лидерство и командная деятельность сотрудников как факторы результативной организации

Masadeh Adeeb
Академия экономического образования Молдавии
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Политическая мимикрия во время президентской кампании на Украине 2014 года  

Smart Jason Jay1, Bondarenko Natalia2, Borovskii Aleksei2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul dezvoltării durabile în Republica Moldova: viziune generală

Cocîrţă Petru
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The balanced scorecard approach as a performance management tool: a case study of the downstream sector of the oil industry

Gorgos Alexandru1, Racul Iulian2
1 State Agrarian University of Moldova ,
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de dezvoltare a strategiilor de poziţionare pe piaţă a întreprinderilor agroalimentare

Burbulea Rodica, Melnic Viorel
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consolidarea strategiei concurențiale a companiei prin intermediul marketingului relațional

Pascari Ludmila, Ceaicovschii Alexandr
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernization process of the master’s program in finance

Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приоритетные направления развития сельских территорий в контексте сбалансирования экономической безопасности

Belei Svetlana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности предприятия

Zlatova Svetlana12
1 Комратский государственный университет,
2 Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii

Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii metacognitive

Gherghişan Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование и пути достижения стратегической конкурентоспособности предприятия
Jovnovaci Ruslana
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza organizaţională a managementului strategic a turismului în Franţa

Crotenco Irina
Академия экономического образования Молдавии
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismul de atragere a investiţiilor în economia diferitor ţări

Tolmaciova Irina
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică

Popescu Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комплексный подход к стратегическому управлению ответственной закупкой в системе социально-ориентированного маркетинга

Iuzîc Liudmila
Донецкий национальный университет экономики и торговли
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovative development of construction enterprise (on materials LLC “Lubnyzhitlobud 2010”)

Ciaikina Alina
Educational and Research Institute of Finance, Economy and Management, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Poltava, Ukraine
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 195