IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(134) pentru cuvîntul-cheie "teaching"
Interactive Methods for Teaching Operations Research
Yavuz Mesut
University of Alabama
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using Hands-On Activities to Develop Students’ Statistical Thinking
Peck Roxy
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul – metodă modernă de predare-învăţare-evaluare
Bolgari Natalia, Demcenco Corina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea de tip integrat – dimensiune a învățării în ciclul primar
Rusu Cătălina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea strategiilor didactice interactive în formarea competențelor de comunicare la elevi în cadrul orelor de biologie
Adamciuc Aurelia
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrating authentic materials and language skills in teaching english for specific purposes
Vora Rovena
University of Tirana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of altruistic motivation in choosing the pedagogical profession
Perlstein Talia
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea pedagogică și formarea de competențe
Iarovoi Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica formării competențelor profesionale în învățământului profesional medical dua
Negrean Mariana12, Cheptanari Svetlana12, Creciun Galina1
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethics and education – theoretical landmarks
Secrieru Ana
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The teaching and learning approach from the holistic view of theoretical lesson in the field of physical education and sport
Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie
State University of Physical Education and Sport
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по физике
Davidenco Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea ca act decizional în cadrul procesului didactic
Mihăilă Monica Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ
Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea și livrarea demersului didactic la adulți - o abordare sistemică
Andronic Carolina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление компьютерными узлами информационного контура обеспечения преподавания математики и физики
Tcacenco Chiril
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мультфильмы, игры и не только на уроках информатики
Curteva Iulia1, Velicova Tatiana2
1 Районный Теоретический Лицей им. М.П. Губогло, Чадыр-Лунга,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea unor tehnologii moderne în predare și cercetare
Udristioiu Mihaela Tinca, Petrişor Iulian
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About Principles and Priorities in Methodology
Cameneva Zinaida, Cheibaş Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching Pronunciation and Reading Skills to Non-Philological Students
Bolfosu Andrei
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 134