IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(124) pentru cuvîntul-cheie "teaching"
Interactive Methods for Teaching Operations Research
Yavuz Mesut
University of Alabama
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using Hands-On Activities to Develop Students’ Statistical Thinking
Peck Roxy
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul – metodă modernă de predare-învăţare-evaluare
Bolgari Natalia, Demcenco Corina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-37. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea de tip integrat – dimensiune a învățării în ciclul primar

Rusu Cătălina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea strategiilor didactice interactive în formarea competențelor de comunicare la elevi în cadrul orelor de biologie

Adamciuc Aurelia
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrating authentic materials and language skills in teaching english for specific purposes

Vora Rovena
University of Tirana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The importance of altruistic motivation in choosing the pedagogical profession

Perlstein Talia
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitatea pedagogică și formarea de competențe

Iarovoi Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica formării competențelor profesionale în învățământului profesional medical dua

Negrean Mariana12, Cheptanari Svetlana12, Creciun Galina1
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по физике

Davidenco Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predarea ca act decizional în cadrul procesului didactic

Mihăilă Monica Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ

Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мультфильмы, игры и не только на уроках информатики

Curteva Iulia1, Velicova Tatiana2
1 Районный Теоретический Лицей им. М.П. Губогло, Чадыр-Лунга,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Principles and Priorities in Methodology

Cameneva Zinaida, Cheibaş Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching Pronunciation and Reading Skills to Non-Philological Students

Bolfosu Andrei
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățarea online cu caracter interactiv a microbiologiei

Grumeza Maria
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reconceptualizarea activităților de predare-învățare-evaluare în perioada crizei pandemice COVID – 19

Banu Felicia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educational management in modern conditions

Abu Arar Haila
Free International University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methodics of teaching classical dance in the training system of pedagogue students

Talpă Svetlana
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea tablei interactive la studierea limbii engleze

Balan Natalia
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 124