IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(59) pentru cuvîntul-cheie "avantaje"
Extinderea economiei digitale și impactul ei asupra competitivității
Gutium Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-73. Vizualizări-1198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de creştere a competitivităţii economice interne
Gutium Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-52. Vizualizări-1309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza eficienței inovațiilor la diferite nivele
Duşcov Raisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia și comerțul în Uniunea Europeana după brexit
Tăbăcaru Ludmila
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avantaje versus dezavantaje ale parazitismului
Miron Liviu Dan
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor specifice matematicii prin probleme de tip cascadă
Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea scrisă on-line în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea competitivității inovațiilor și sustenabilității economice a Israelului
Gribincea Alexandru1, Aburabia Hani2, Ibrahim El Saied2
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiuni în definirea termenilor competență și competență de comunicare
Bulat-Guzun Ana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea TIC în evaluarea competenţelor lingvistice
Bulat-Guzun Ana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 12 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica comercială a Republicii Moldova
Garştea Sergiu
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-95. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cofraje din polisteren Styro Stone
Cebotaru Stefan
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 28 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea turismului receptor în orașul Odesa
Kozak Iurii
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării economice asupra comerțului internațional
Mogîldea Sergiu
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și locul tomosintezei în diagnosticul bolilor pulmonare.
Pisarenco Nadejda
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii externi și interni de competitivitate a bunurilor autohtone în economia Republicii Moldova
Gutium Tatiana
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Case pe structură metalică – avantaje și dezavantaje
Belanov Vasile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baraje din beton
Coțofană Victor
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca virtuală-o nouă resursă didactică
Ostaşevschi Ana, Stratan Natalia
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea turismului în țările OCDE
Nabolsi Airin
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59