Advantages versus disadvantages of parasitism
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
295 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-11 15:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
576.8 (66)
Биология клетки и субклеточных частиц. Цитология (121)
SM ISO690:2012
MIRON, Liviu Dan. Avantaje versus dezavantaje ale parazitismului. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2021, nr. 1(11), pp. 146-154. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v11i1.146-154
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Advantages versus disadvantages of parasitism

Avantaje versus dezavantaje ale parazitismului

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v11i1.146-154
CZU: 576.8

Pag. 146-154

Miron Liviu Dan
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2021


Rezumat

The definition of a parasite leads us to the idea that it uses a host on which, or in which it lives and gets its food from or at the expense of its host. Continuing scholastic exploration of parasite data, we will find that over 259 species produce over 115 parasitic diseases that affect over 1 billion people annually. In the paper below, we try to emphasize aspects of parasitism that bring some benefits to the hosts, in this ecological relationship that has existed since the appearance of the first life forms on earth.

Definitia unui parazit ne îndreapta catre ideea ca acesta utilizeaza o gazda pe care, sau în care traieste si îsi primeste hrana în detrimentul acesteia. Continuând în mod scolastic explorarea datelor despre paraziti, vom afla ca peste 259 de specii produc peste 115 boli parazitare care afecteaza peste 1 miliard de oameni anual. În lucrarea de mai jos, încercam sa subliniem si aspecte ale parazitismului care aduc unele avantaje gazdelor, în aceasta relatie ecologica existenta înca de la aparitia primelor forme de viata pe pamânt.

Cuvinte-cheie
parasitism, advantages, disadvantages,

parazitism, avantaje, dezavantaje