IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(48) pentru cuvîntul-cheie "preşcolar"
Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia
Vasilache Ala
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea timpului liber în desfăşurarea activităților extracurriculare in instituția de educație timpurie
Marandici Nadejda12
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socializarea la vârsta preşcolară şi valențele familiei în acest process
Andrasciuc Vasilica1, Chirică Galina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-147. Vizualizări-1243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea reprezentărilor despre operațiile aritmetice la copiii de vârstă preșcolară mare prin prisma metodei exercițiului
Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale educației morale populare în preșcolaritate din perspectivă folclorică
Crîjanovschi Tatiana, Stafiu Natalia, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul educațional – factor de formare a prescolarului ca subiect valorizator
Silistraru Nicolae, Bostan Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-164. Vizualizări-2105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea aplicării unei terapii logopedice unitare în tulburările de limbaj la nivel preșcolar
Buganu Diana-Alina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educatia timpurie – perioada optima de formare a imaginii de sine
Floria Ionela Aura
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența mișcărilor muzical-ritmice prin folclor asupra dezvoltării musicale a copiilor de vârstă preșcolară
Nevzorova Valentina1, Mecicari Aculina2
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-56. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența mișcărilor muzical-ritmice prin folclor asupra dezvoltării muzicale a copiilor de vârstă preșcolară
Nevzorova Valentina, Sandu Maria
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preșcolaritatea – perioada optimă de formare a imaginii de sine
Florea Ionela -Aura
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamente metodologice de dezvoltare a vocabularului preșcolarilor prin jocul de creație
Apetrei Manuela-Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația patriotică a preșcolarilor
Oglindă Ana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competenței matematice a copiilor de vârstă preșcolară
Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul activităților artistico-plastice în dezvoltarea creativității copilului de vârstă preșcolar
Vinnicenco Elena, Ursu Natalia
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activizarea vocabularului preșcolarilor în cadrul activităților de povestire
Samson Silvia, Silistraru Nicolae
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura populară – model de educație a preșcolarului
Prodan Cristina, Silistraru Nicolae
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea vorbirii copiilor de vârstă preșcolară
Botnari Valentina, Repeșco Gabriela, Bleandură Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-125. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea agresivității la copiii de vârstă preșcolară prin elemente de Art-terapie
Sîrghi Ana, Pavlenko Lilia
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-47. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativităţii preşcolarilor prin abordarea integrată a activităţilor cu conţinut matematic
Enache Oana Iuliana, Haheu-Munteanu Eufrosinia
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 48